اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت رفیق فرح نوتاش بمناسبت درگذشت رفیق مسعود دقیقی اصل

رفیق بسیار عزیز
اگر چه هرگز ندیدمت ولی قدرت مشتی را که تو نیز بخشی از آن بودی دیدم و همواره .باعث غرور و افتخارم بود.
و خوب می دانم که یاد و خاطرۀ رشادت و فداکاری چریک های فدایی خلق ایران که خون تازه ای به رگهای مبارزاتی ایران دواندند هرگز از تاریخ و ازقلبها زدوده نخواهد شد.
تو نیز از این رزم جوشان و خروشان سهمی داشتی و با قلبی مملو از عشق به مردم ستمدیده، تا آخرین لحظۀ زندگی، بخش پویایی از آن باقی ماندی. یادت همواره گرامی خواهد بود.
راه مبارزۀ ستمدیدگان برای احقاق حق خود همواره صادق و پاینده آفتاب عشق به زیرو رو یی تغییر تابنده و پیمان یاران تو با ستمدیدگان زلال و بی گسست باد. فرح نوتاش وین 29 دسامبر 2021

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »