اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پنجاه و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

روز  سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه پنجاه و هشتمین  روز خود را پشت سر گذاشت.

امروز هم کارگران به مانند روز های گذشته تجمع اعتراضی خود  در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تاکید کردند

مهم ترین مطالبات کارگران در این اعتصاب به قرار زیر است:

پرداخت فوری حقوق های معوقه و تمدید دفترچه بیمه

بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج شده

بازداشت فوری اسد بیگی و مجازات حبس ابد برای اسدبیگیرستمی

خلع ید فوری کارفرمای اختلاسگر و بخش خصوصی از هفت تپه

بازگرداندن فوری ثروت های اختلاس شده به کارگران

پایان کار مدیران بازنشسته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »