اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هوشیاری انقلابی ، ضامن پیروزی- اطلاعیه شماره ۵

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – فعالین داخل کشور / تهران

دانشجویان ، دانش آموزان ، جوانان دلیرو آگاه :

بعد از دو سال شاهد بازگشایی مراکز آموزشی هستیم با این تفاوت که اینبار کلاسهای درس در خیابانها و محلات تشکیل میشود و درس امسال اتحاد و مبارزه بر علیه سالها استبداد و استثمار و غارتگری و فساد است و در این چند روز به خوبی نشان دادید نه تنها از شاگردان ممتاز این کلاس هستید بلکه خود درس زندگی و ایستادگی و شجاعت میدهید . باید متوجه باشیم که قتل دردناک مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی نه برای بار اول بوده و نه آخرین بار خواهد بود بلکه این رژیم از بدو تولد با خونریزی و جنایت شروع کرد و تا امروز ادامه داشته و تا حیات دارد ادامه خواهد داشت ، اکنون زمان آن فرا رسیده که به جمهوری اسلامی نتیجه بیش از چهل سال جنایت و غارت را بفهمانیم ، اینک ناقوس مرگ فجیع جمهوری اسلامی را به صدا درآورده اید  و در اقصی نقاط جهان ، حتی به گوش حامیان و مجیز گویان رژیم هم شنیده شده ، اکنون زمان  ویران کردن بنیانهای کهن و برقرار کردن بنیانهای نوین فرا رسیده ، اکنون زمان انقلاب است و شما پشقراولان این نبرد بزرگ هستید . انقلاب لق لقه زبان همگان شده حتی کسانی که تا دیروز اتقلاب را اقدامی ارتجاعی و واپسگرایانه معرفی میکردند و همه این مصائب را حاصل به زیر کشیدن رژیم پهلوی توسط توده ها اعلام میکردند و از آن پرهیز میدادند حال خواهان انقلاب هستند ولی میکوشند با طرح مطالباتی اهداف آن را تقلیل دهند گروهی همه این اعتراضات را صرفا برای محکوم کردن قتل فجیع مهسا امینی میدانند ،  گروهی در پارلمانهای اروپا و آمریکا به دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامی هستند و خود را مالک الرقاب انقلاب مبدانند ، گروهی خواهان پیوستن ارتش به مردم هستند تا در پی سرنگونی رژیم ضامن نظم و امنیت باشد  ، عده ای با نام پر طمطراق شورای مدیریت گذار  بیانیه میدهند و اعلام آمادگی برای مذاکره با رژیم برای برگزاری رفراندم میکنند ، افرادی از علمای اعلام میخواهند تا در برابر جنایت رژیم سکوت نکنند تا برای آینده هم جایی برای بقاء منادیان تحجر باقی بماند ، عده ای تحت نام طلاب و مدرسین حوزه علمیه خامنه ای جلاد را از ولایت عزل میکنند و امید دارند ناجی جمهوری اسلامی باشند ، عده ای سنگ پرچم شیر و خورشید نشان را به سینه میزنند ، ملکه مادر متوهم هم که اوج بلاهت را عیان میکند و برای جانشین فرزندش که به زودی بر تخت سلطنت خواهد نشست !!! ولیعهد تعیین میکند ، حتی خود رژیم هم بیکار ننشسته و به همراه سرکوب وحشیانه و عریان میکوشد با طرح شعارهای ارتجاعی مانند { مرد میهن آبادی } در برابر شعار { زن زندگی آزادی } به دوگانگی ارتجاعی مرد و زن دامن زده و رودرویی زنان و مردان را موجب شود  ….. ،  همه این عناصر تنها چیزی که نمیخواهند و نمیتوانند ببیند قدرت توده ها و خشم و کین آنها از دهه ها غارت و جنایت و استبداد  نقش تعیین کننده  دارد .

کارگران و زحمتکشان ، مردم آگاه و مبارز :

واقعیت این است که نام مهسا امینی به درستی اسم رمز آغاز قیام بود ولی آنچه که موجب شده خیابانهای دهها شهر بزرگ و کوچک مملو از جمعیت خشمگین و از جان گذشته شود بیکاری ، فقرو گرسنگی ، بی خانمانی ، غارتگری و فساد و جنایت گسترده حاصل بیش از چهار دهه حیات رژیم حامی سرمایه است .  انقلاب تنها یک تعریف دارد ، اقدام برای برچیدن و نابود کردن بساط این مناسبات فاسد و ارتجاعی و استثمار گرایانه سرمایه داری حاکم و رژیم کارگزار آن با تمامی ارگانها و نهادهای سیاسی اقتصادی فرهنگی نظامی امنیتی توسط توده های مسلح و برقراری نظمی نوین که  در آن ”  هیچ  بودگان هر چیز گردند ”  . نباید مسحور الفاظ شیک و شعارهای انساندوستانه مشتی انگل لطیف الطبع و رقیق القلب شویم ، این عناصر فقط به فکر امنیت و بقاء خودشان هستند . آنچه کاملا عیان است با سرنگونی و مرگ محتوم  رژیم ددمنش جنایتکار جمهوری اسلامی نیمی از اهداف این پیکار با شکوه تحقق میابد نیم دیگر آن حفظ دست آوردهای انقلاب است  ، ما ازهم اکنون باید به فردای سرنگونی جمهوری اسلامی بیاندیشیم تا با خلاء مواجه نشویم و از این خلاء سرمایه داران که در کمین نشسته اند و محیلانه خود را همراه انقلاب میدانند ، نتواندد بهره برده و بار دیگر رژیم کارگزار خود را اینبار با کت و شلوار و کراوات بر سر کار آورند .  باید به جد برای تشکیل کمیته ها و شوراهای مسلح محلات و کارخانجات و ادارت و روستاها و شهرها گام برداریم ، فردای سرنگونی رژیم این شوراها و کمیته ها هستند که میبایست مدیریت و امنیت جامعه را بدست گیرند ، قدرت میبایست به شوراهای مسلح کارگران و زحمتکشان و فرودستان جامعه منتقل شود . فردای انقلاب دیگر جایی برای سرمایه داران زالو صفت  چپاولگر، انگلهای موسوم به مردان خدا ، جانیان نظامی و امنیتی که سالهای مدید حافظ منافع سرمایه داران بوده اند و سلاحهایشان یه روی توده ها نشانه رفته ، مدافعین ملک و میهن و آب و خاک که تحت نام شنیع مام میهن کمرهمت سرکوب اقوام و ملل مختلف را بسته اند ، متحجران کثیفی که همواره به نیمی از جامعه انسانی نگاهی برده وار داشته اند ، برای تمامی مجیز گویان و کاسه لیسان این همه ددمنشی و رذالت و شقاوت ، …. نیست .

مرگ بر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتبو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست – فعالین داخل کشور / تهران

۹/۷/۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »