فهرست

همزمان با آغاز اعتراضات سراسری، سایت ها وآدرس های سازمان توسط رژیم اسلامی حک وازدسترس خارج شده بود

مراجعین گرامی بدینوسیله به اطلاع میرسد که همزمان با آغاز اعتراضات وتظاهرات سراسری کارگران وزحمتکشان کشورمان علیه ستم واستثمار و بیدادگریهای نظام حاکم ، سایتها و تمام ای مایلهای سازمان توسط «سربازان گمنام امام زمان » حک وازدسترس خارج شده بود که مجددا بازسازی و هم اینک براه افتاده است . بدینوسیله  از همه مراجعین پوزش میخواهیم

روابط عمومی  سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ۱۲ دیماه ۱۳۹۶


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »