اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

همراه شو عزیز . مراسم سیاهکل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »