اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هفت تپه را خدا آزاد کرد !!!

  کیومرث منصوری – منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره 13

خبری مثل توپ صدا کرد و عده ای  هلهله کشان و شیرینی پخش کنان  به خیابانهای شوش ریختند و در بوق و کرنا کردند و سلفی گرفتند کارگران را دعوت به شادی و پایکوبی کردند و هوادارانشان  در فضای مجازی به یکدیگر تبریکات شداد و غلاظ گفتند که هفت تپه آزاد شد ، همه حیران از دست چه کسی ؟ توسط چه کسی ؟

معلوم شد چاکران جناب رئیسی جلاد ، رئیس قوه قضائیه ، در آستانه برگماردن  برای پست ریاست جمهوری ایشان ، اراده نموده و هفت تپه را از دست مشتی غارتگر و استثمارگر موسوم به بخش خصوصی در آورده  به دست مشتی دیگر غارت گر و استثمار گر موسوم به بخش دولتی انتقال دادند و در اصل باندی از سرمایه داران بر باندی دیگر از سرمایه داران غلبه یافتند و کارگران هفت تپه بعد از سه سال اعتراض و اعتصاب و وجب به وجب طی کردن خیابانهای شهر شوش در سرما و گرما و طرح شعارهای متعدد از افزایش حقوق و بیمه گرفته  تا اداره شورایی کارخانه که هیچکدام به نتیجه نرسید ، اینک باید به ارباب جدید کارخانه اقتدا کنند و شکر خدا را به جای آورند که به آزادی رسیدند  و حال باید آرام گیرند و به کار مشغول باشند  و منتظر بمانند تا مدیر دولتی کی و چگونه لااقل حقوق معوقه شان را میپردازد ، جمهوری اسلامی هم با این ترفند مدتی از جانب هفت تپه ایها روی آسایش خواهد دید  . شرم آورتر اینکه در این میان عده ای تحت نام مدافع طبقه کارگر بر بالای سکو در زیر پرچم جمهوری اسلامی با سابقه مشعشع ، خود را سردمدار تحقق این پیروزی دانسته و آن را تقدیم کارگران کردند ، در حالی که کاملا مشهود است در ماجرای هفت تپه برنده اصلی سرمایه داران بودند و بازنده اصلی کارگران هفت تپه که بعد از سه سال اکنون تنها خواسته شان دریافت حقوق معوقه شده که آنهم به آینده ای نامعلوم وعده داده شده است . مضحکتر این است که این رهبران جان برکف ! کارگران هفت تپه بعد از بهره برداری از این پیروزی شگرف !! خود اعتراف میکنند که ” اکنون برگشتیم سر جای اول و باید از صفر شروع کنیم ”  .  فرصت طلبان که از هیچ موقعیتی برای مطرح کردن خود و به انحراف بردن مبارزات کارگران و تحلیل توان مبارزه آنها نمیگذرند ، این بار هم به سرعت وارد عمل شدند و با دادن آدرس غلط به کارگران و تفکیک سرمایه دار دولتی و خصوصی عملا حاصل سه سال مبارزه کارگران هفت تپه  سه سال بیکاری و فقر و خودسوزی و خودکشی و سرگردانی را به توبره اربابان خود ریختند و دوباره تاج افتخار رهبری هفت تپه را به چنگ آوردند تا بار دیگر در جایی دیگر به خدمات شایان خود به اربابانشان و به شکست کشاتدن مبارزه کارگران هفت تپه مفتخر شوند .

در ماجرای هفت تپه چپ نماها محیلانه چنان جلوه دادند که استثمار گر خوب و بد داریم  و بدین منظور به کارگران چنین الغا کردند که میبایست از این دست به دست شدن بین دزدان و غارتگران خوشحال باشید ، چپ نماهای فرصت طلب که در مقطع تشکیل دادگاه برای رسیدگی به مالکیت هفت تپه به هیجان آمده بودند و با طرح شعار ” خلع ید یک کلام والسلام ”  برای کارگران مشغولیاتی آفریدند اکنون با خلع ید از مالک خصوصی چنین نشان میدهند که فتح الفتوح انجام شده است و اکنون کارگران هفت تپه که بعد از هفتاد روز از شروع سال جدید حقوقی دریافت نکرده اند ، بار دیگر در محوطه کارخانه برای دریافت حقوق معوقه شان تجمع کرده اند و حضراتی که از شادی خلع ید مالک خصوصی از کارخانه در پوست خود نمی گنجیدند ، کارگران بی مزد و حقوق را فراموش کرده اند . فرصت طلبان چپ نما همواره به مثابه نیروی ذخیره سرمایه داران در صفوف کارگران عمل کرده و به موقع برای به انحراف بردن مبارزات کارگران و تضعیف پتانسیل انقلابی اعتراضات کارگری وارد عمل شدند .

 از وظایف مبرم و عاجل ما ، خصوصا در این مقطع از مبارزات کارگران و توده های فرودست ، افشا و طرد فرصت طلبان چپ نما است که همواره به عنوان نفوذی های بورژوازی عمل کرده اند . بی شک مبارزه بر علیه بورژوازی و حاکمیت فاشیستی آن جدا از مبارزه با این عناصر نیست .              

  کیومرث منصوری

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »