اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هجوم گله های مزدور سپاه پاسداران و انصار الاسلام به  پایگاه های حزب حیات ازاد کردستان ( پژاک) محکوم به شکست است !

 

بعد از مدت زمان مدیدی از توپباران و بمباران کردن مناطق تحت نفوذ گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان (پژاک ) واقع در کوهستان های قندیل بالاخره گله های مزدور سپاه پاسداران با همکاری مرتجعین اسلامی انصار الاسلام عملیات زمینی علیه گریلاهای پژاک را آغاز نموده و درگیریهای سختی در کوهستان قندیل آغاز گردید که در روز نخست دهها تن از مهاجمین مرتجع  توسط گریلاهای پژاک به هلاکت رسیدند . جمهوری اسلامی بمنظور انحراف افکار عمومی داخلی و بین المللی از بحرانهای گریبانگیر داخلی خویش در پی ماجراجویی و بحران زایی در خارج از مرزهای خویش است و اینبار پس از مدتها توپباران کردن مناطق مسکونی و آبادیهای منطقه قندیل بمنظور تظاهر سرکوب چریکهای مسلح پژاک نیروهای مزدور خویش اعم از سپاه و انصار الاسلام را روانه خاک کردستان عراق نموده است . این در حالی است که مقامات نظامی و انتظامی حکومت منطقه ای کردستان عراق ورود افراد سپاه پاسداران و انصار الاسلام را به خاک کردستان عراق تکذیب کرده و عملا هیچ موضعگیری در قبال توپبارانهای جمهوری اسلامی تاکنون از خویش نشان نداده اند .
هجوم افراد سپاه و بحران زایی در خارج از مرزهای ایران نه راه حل فرار از بحرانهای داخلی و نه راه حل مسئله ملیتهای تحت ستم ایران است .رژیم ترکیه نیز قبلا بارها این شیوه را آزموده و چه از نظر نظامی و چه از نظر سیاسی دست خال مجبور به عقب نشینی گردید . جمهوری اسلامی نیز قطعاً با آزمون شیوه های شکست خورده نه تنها قادر به قدرت نمایی نخواهد بود بلکه با تحمل شکست نظامی بر بحرانهای داخلی خویش نیز خواهد افزود .
ما ضمن محکوم نمودن هجوم مزدوران جمهوری اسلامی به پایگاههای پژاک و خاک کردستان عراق چریکهای پژاک را به مقاومت در برابر مهاجمین مرتجع فر خوانده و افکار عمومی داخلی و خارجی را به حمایت از مقاومت بر حق خلق ستمدیده کرد فرا میخوانیم.

  سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى ایران

 برقرار باد جمهورى فدراتیو شورایى ایران !

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کمیته ایالتى کردستان

19/7/2011

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »