فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نگاهی به مبارزات کارگران در سال ۹۹ و خلع ید شرکت نیشکر هفت تپه با بهروز فراهانی، بهروز خباز، حسن حسام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »