فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نگاهی به مبارزات کارگران در سال ۹۹ ( بخش دوم ) سازمان یابی کارگری و مسئله نئولیبرالیسم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »