اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نکات پیشنهادی در باره تاکتیک ساختن جنبش و اعتراضات برای سرنگونی نظام ضد بشری جمهوری اسلامی در خیابان و محلات

گروه کمونیست های انقلابی سنتز نوین کمونیسم در ایران

نکات پیشنهادی در باره تاکتیک ساختن جنبش و اعتراضات برای سرنگونی نظام ضد بشری جمهوری اسلامی در خیابان و محلات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »