اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نوید افکاری در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد

 نوید افکاری، از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ سحرگاه امروز شنبه ۲۲ شهریورماه ۹۹، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. اعدام نوید افکاری علیرغم ابهامات جدی در پرونده و موج جهانی حمایت از وی نهایتا صورت گرفته است. نوید افکاری و دو برادر دیگرش در تابستان ۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد همان سال بازداشت و دربیدادادگاه های رژیم در شیراز مورد  به احکام اعدام، شلاق و زندان محکوم شدند. 

جمهوری اسلامی که ازابتدا با سرکوب و اعدام و ترور و ایجاد وحشت درجامعه براریکه قدرت تکیه زده و هرگاه که گسترش مبارزات توده های زحمتکش مردم رژیم جمهوری اسلامی را درتنگنا قرارداده وبه لبه پرتگاه سقوط سوق میدهد، دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای ایجاد جورعب و وحشت دردستورقرارمیگیرد. اما بدون تردید این اعمال جنایتکارانه نمیتواند جنبش انقلابی توده های مردم درسراسرایران را تضعیف نموده وآنرا ازحرکت بازدارد. بلکه اعمال اینگونه جنایات عزم واراده توده های زحمتکش رابرای خلاصی ازجهنم جمهوری اسلامی استوارترخواهدکرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »