اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نقد و وارسی مذاکرات احزاب کرد در کشور نروژ با نمایندگان رژیم اسلامی

پاتوق کتاب اندیشه – گوتنبرگ (سوئد)

 باهمکاری اتحادیه آموزشی کارگران سوئد  (آ- ب- اف) برگزار می کنند

چای – گپ و گفت – سیاست

نقد و وارسی مذاکرات احزاب کرد در کشور نروژ با نمایندگان رژیم اسلامی

دیدار و گفتگو با یدی شیشوانی از : اتحاد فدائیان کمونیست و بهزاد سهرابی فعال جنبش کارگری

جمعه ۹ اگوست ۲۰۱۹ساعت ۶ بعدازظهر

در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه

زمان: جمعه نهم اگوست۲۰۱۹، ساعت شش تا نه شب  

مکان: کتابخانه و کتابفروشی اندیشه

تلفن: 0736778815 

gbgandishe@yahoo.com

http://www.andishe.nu

ورود برای همه آزاد است ، مدیریت پاتوق کتاب اندیشه

مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »