اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

چهارمین نشست پالتاکی اتاق پالتاکی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟

سخنرانان نشست پالتاکی:

۱-   سیاوش دانشور – از حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

۲-   عباس سماکار – فعال سیاسی چپ و نویسنده

ازهمه فعالان سازمان ها،احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند . بعد از سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به تساوی وجود خواهد داشت.

اتاق پالتاکی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

زمان : یکشنبه بیست و یکم (۲۱) اوت ۲۰۱۶

ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی

مکان : اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific ‏ سپس روی ‏ Iran  کلیک کنید. بعد روی نام  Shooraye Namayandegan کلیک ‏کنید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »