اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نشست سالانۀ حزب چپ (ناحیۀ شمال) در شهر گیسن و شرکت نمایندۀ سازمان در این نشست

هر ساله خیلی از احزاب در اوایل سال جدید دستور کار سالانۀ خود را به اطلاع عموم میرسانند. امسال نیز حزب چپ آلمان در تمامی شهرها و استانهایی که در حال فعالیت است نشست سالانۀ خود را در ارتباط با مسائل اجتماعی سیاسی حومه های خود برگزار نمود. در شهر گیسن نیز نشست بر سر مسائل و مشکلات ناحیه ای و حوزه ای در تاریخ ۱۵ فوریه برگزار شد. مسئلۀ مسکن و تأمین احتیاجات فوری و آغاز پروژه های ساختمان سازی و مسکن، گرانی بی حد اجاره ها و بالا رفتن بدون کنترل اجارۀ ی منزل جزو مباحث  مورد بحث این حزب در این ناحیه بود که با فشار به دولت منطقه خواهان برطرف شدن هر چه سریعتر این وضعیت میباشد. مشکلات مسکن، موردی ست که در سراسر آلمان گریبانگیر خیلی از مردم شده است. همچنین در این نشست جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت برق، گازو مواد سوختی به بحث گذاشته شد.

کمبود پرسنل و نیروی معلم و آموزشی در مهد کودکها ومدارس و تأمین امکانات و بهبودی شرایط کار و پرداخت حقوق مناسب در چنین بخشهای خدماتی و کمبود  بسیار از حد پرسنل درمانی، کمبود بیش از حد پرسنل و پرستارها در بیمارستانها و درمانگاهها موارد دیگر مباحث دراین نشست بود. در این نشست نیز بحث و فشار بر شهرداریهای منطقه برای تصویب حق رأی برای شهروندان خارجی که سالها در آلمان بسر میبرند و پاسپورت آلمانی را ندارند ولی حق تصمیم گیری و رأی را در شهرداریها بر سر مسائل ناحیه ای و حومه ای را بایستی داشته باشند به بحث گذاشته شد واین موضوع نیز در این نشست جزو فعالیتها و دستور کار آینده این حزب قرار گرفت. در این بخش نمایندۀ سازمان در مورد خواسته های شهروندان خارجی در مناطق مختلف آلمان مواردی را از جمله تقویت و کمک به خانواده های مهاجر و کمک به فرزندان آنان برای رسیدن به تحصیلات بالا را به اطلاع شرکت کننده گان گذاشت. در اینجا به این مسئله نیز اشاره شد که بیش از ۷۰ درصد از دانش آموزان و محصلین خانواده های مهاجرامکان تحصیل و آموزش را در رده های دانشگاهی ندارند! در ادامۀ بحث رفیق شرکت کننده در این نشست گزارشی از وضعیت مبارزات مردم ایران، مبارزات کارگران زنان، جوانان و قشرهای مختلف جامعه بر علیۀ رژیم  رژیم جمهوری اسلامی  وطبقه حاکم  منحط  در ایران ارائه داد. همچنین در مورد  خیزش های انقلابی  اخیرصدای  توده های زحمتکش کف خیابان در ایران و رادیکال بودن سیاسی  این جنبش  وشعارهای مطروحه درمقابل تلاش اپ.زیسیونهای بورژوائی و عوامل  مورد حمایت امپریالیسم ودخالت قدرتهای خارجی توضیحاتی دا و از جمله  به” نه شاه میخوایم نه رهبر”  وسایر شعارهائی اشاره کرد که درمرزبندی با این اپوزیسیونهای  ضد انقلابی  ازسوی توده های معترض درخیابانها مطرح شده است.

مارس ۲۰۲۳    اسفند ۱۴۰۱

تهیه گزارش از طرف: بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »