اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

معرفی کتاب

بمناسبت گرامیداشت پنجاهمین سالگرد سیاهکل، این رزم ماندگار، رفیق هوشنگ
(کریم) دیناروند از فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست کتابی را در 
بهمن ماه ۱۳۹۹ مصادف با فوریۀ ۲۰۲۱ برای اولین بار به زبان آلمانی در بارۀ
تاریخ، ساختار و سیاست سازمان چریکهای فدائی خلق ایران منتشر کردند. این
کتاب با تیتر اصلی

Geschichte, Struktur und Politik der Guerillaorganisation Volksfedyin Irans


توسط گفتگوهای زندان انتشار یافته است!

از طریق ایمیل زیر میتوانید این کتاب را سفارش بدهید
book@dialogt.info

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »