فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مطالبات معلمان زحمتکش را نمیتوان با چوب وچماق و زندان وگلوله پاسخ داد  

خ – عمواوغلی

بدنبال گسترش اعتراضات معلمان درشهرهای مختلف کشور رژیم جمهوری اسلامی  مثل همیشه بجای پاسخ به مطالبات برحق معترضین دست به سرکوب و دستگیری های گسترده ای زده است تا بلکه بتواند موج هردم فزاینده اعتراضات  معلمان را مهار و فرو بنشاند.

درپی یورش نیروهای امنیتی به منازل و محل کار آموزگاران و معلمین فعال بیش از یکصد تن از آنان را بازداشت و رانه زندانها کرده اند و این بازداشت های گروهی نشان میدهد که برغم قلت معلمین معترض نسبت به کل معلمان سراسرکشور اما خطر گسترش اعتراضات و پشتیبانی سایر زحمتکشان از خواست ها و مطالبات آنها که از دل زندگی مشقت بار و نیازهای اولیه این قشرزحمتکش برمیخیزد، رژیم را واداشته است تا به هرقیمتی شده از تداوم اعتراضات جاری معلمان جلوگیر بکند و یا حداقل مانع پیوستن انبوهی دیگر از معلمان به این اعتراضات بشوند.

اما نتیجه چنین سیاستهای ضد مردمی بویژه درشرایط فشار اقتصادی،  سیاسی، معیشتی  و ناتوانی نظام حاکم در پاسخگوئی به خواست ها و مطالبات معلمان، جز افزایش خشم و نفرت زحمتکشان و بیشتر سیاسی شدن اعتراضات اقتصادی و معیشتی نتیجه دیگری دربر نخواهد داشت .

مطالبات توده های زحمتکش مردم را که تولید کنندگان اصلی نعم مادی و تامین آموزش و معیشت  جانعه اند را نمیتوان با چوب وچماق و زندان وگلوله پاسخ داد.

در همین رابطه  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بدرستی اعلام کرد که ”نیروهای امنیتی در اداره اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت، با چراغ سبز قوه قضاییه، تعداد دیگری از بهترین معلمان ایران را بازداشت کرده‌اند. این‌گونه رفتارها نه تنها به جنبش معلمان آسیب نخواهد زد و هیچ خللی بر اراده‌ی معلمان در راه رسیدن به خواسته‌ هایشان ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه آنها را راسخ تر و مطمئن تر می کند.“

واقعیت این است که امروزه در نتیجه تشدید بحران اقتصادی تورم وگرانی مایحتاج اولیه و سطح پائین حقوق ودستمزدها که پرداخت آن اغلب ماه ها به عقب میافتد وگسترش فساد اداری ، رانت خواری و اختلاس وانبوهی دیگر ازمشکلات اقتصادی واجتماعی و فرهنگی باعث شده تا اعتراضات در زیر شدیدترین برخورد امنیتی و حضور نیروهای سرکوبگردر خیابانها ادامه یابد و هرگاه این جنبش های اجتماعی گسترده اما پراکنده بتوانند در زیرچتر جبهه ای انقلابی متحد شوند بدون تردید توازن قوا به ضرر نظام ارتجاعی حاکم تغییرخواهد کرد و جویبارهای اعتراضات واعتصابات و تجمعات توده های زحمتکش مردم بهم خواهند پیوست و همچون سیلی خشمگین بنیادهای ارتجاع حاکم را از بیخ و بن کنده و به زباله دانی تاریخ خواهد افکند.

۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خ – عمواوغلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »