اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مبارزات جنبش کارگری در ایران و وظایف نیروهای چپ و کمونیست

‍ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند ! 

سمینار پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :

مبارزات جنبش کارگری در ایران و وظایف نیروهای چپ و کمونیست

سخنرانان  :

۱-   بهروز فراهانی – از فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی  

۲-   عباس منصوران – از حزب کمونیست ایران  ( عنوان بحث : درسها و تجارب هفت تپه )

ازهمه فعالان سازمان ها، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این سمینار پالتاکی شرکت کنند.  بعد ازاتمام سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به زمان تساوی وجود خواهد داشت.

اتاق پالتاکی شورای همکاری 

زمان :  روز جمعه ۲ اکتبر   ۲۰۲۰ساعت   ۱۹ بوقت اروپای مرکزی

مکان : اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific ‏ سپس روی ‏ Iran  کلیک کنید. بعد روی نام  Shoraye Hamkary کلیک‏کنید .

ShorayeHamkary@gmail.com

https://t.me/joinchat/AAAAAFCNpoXzup6CvHbNuA
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »