اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ما به همبستگی با مردم فلسطین در جنگ برای آزادی کنارآنها ایستاده‌ایم. 

نامهٔ سرگشادهٔ جنبش اقلیمی

این نامه سرگشاده نقطهٔ شروعی است برای جنبش اقلیمی تا همبستگی الزام آوری را با فلسطین تدوین کند وعدالت اقلیمی را با نبرد مردمان مستعمره شده در سراسر جهان مرتبط می‌کند.

  ما به عنوان گروه‌هایی که برای عدالت اقلیمی سازماندهی می‌شوند، با نبرد فلسطین برای آزادی هم‌صدا هستیم و نسل‌کشی کنونی در غزه را محکوم می‌کنیم. این حمله به غزه تنها یکی از نشانه های پروژه استعماری شهرک سازی اسرائیل در کلان‌ترین مقیاس است. مردم غزه سه درخواست ساده از جامعه بین‌المللی دارند: حقیقت وقایع را به اشتراک بگذارید، درخواست یک آتش بس فوری بکنید و دولت‌های غربی را تحت فشار قرار دهید تا ارتباطات خود را با اسرائیل قطع کنند. پاسخ ما به این فراخوان برجسته کردن ارتباط وابستگی میان نبردهای ما و مرکزی بودن استعمار زدایی در درخواست عدالت اقلیمی است. ما این نامه سرگشاده را به عنوان نقطه شروعی می‌بینیم  برای جنبش اقلیمی که با برپایی همبستگی الزام آور با فلسطین، عدالت اقلیمی را با نبردهای مردم استعمار شده در سراسر جهان ارتباط می‌دهد.

  بیش از 75 سال است که مردم فلسطین در مقابل دزدی و اشغال زمینشان و بهره‌برداری از منابع طبیعی اشان مقاومت می‌کنند. پاکسازی اتنیکی فلسطینیان توسط قدرت‌های غربی، از جمله انگلیس، ایالات متحده و اتحادیه اروپا، حمایت می‌شود. در سراسر فلسطین اشغال‌شده، اسرائیل یک سیستم ستم و سلطه را به طور روزمره علیه فلسطینیان اجرا می‌کند. در اورشلیم، فلسطینیان به طور معمول با تهدید خشونت‌آمیز به سرقت رفتن زمینهایشان از سوی مقامات اسرائیلی روبه‌رو هستند. در غزه، فلسطینیان از 16 سال پیش تحت محاصرهٔ اسرائیل زندگی می‌کنند و با محدودیّت دسترسی به نیازهای اساسی و مرزهای نظامی‌شده هرگونه آزادی حرکت آنها ممنوع شده است. در جنین، چند ماه پیش فلسطینیان با بزرگترین عملیات نظامی در سرزمین اشغالی از دوره 2000-2005 ، ‘ دومین انتفاضه’ ، روبرو شدند، بدون محکومیتی از سوی جامعه بین‌المللی.

  خشونت علیه فلسطینیان نه فقط با کشتار در بیمارستان الاهلی در 14 اکتبر ویا نه فقط با بمبارانهای فرشی کنونی در غزه آغاز نشده است. خشونت روزانه استعماری واقعیت مداومی برای فلسطینیان بوده است. به عنوان فعالان اقلیمی در مرکز استعمار، ما نقش دولت‌هایمان در تسهیل استعماراز طرف شهرک نشینان در فلسطین را درک می‌کنیم. انگلیس در تولد دولت استعمارگر اسرائیل از طریق اعلامیهٔ بلفور شرکت فعال داشت. امروزه، انگلیس این ارث را ادامه می‌دهد زیرا اسلحه‌ها را به اسرائیل صادر و و به این صادرات مجوّز می دهد که بعد از استفاده در برابر فلسطینیان با عنوان “تست شده در جنگ” بازاریابی ‌شوند. هر سال، حداقل 3.3 میلیارد دلار از دارایی مالیات پردازان آمریکایی به اسرائیل ارسال می‌شود تا از نظر مالی به آن کمک کرده و نیروهای اشغالگررا حمایت کند. بیشتر بمب‌هایی که در طی چهار هفته گذشته بر روی غزه پرتاب شده‌اند، به طورهمکاری بین‌المللی تولید شده‌اند. هنگامی که ما برای پایان دادن به سوخت‌های فسیلی، ترمیم خرابی های اقلیمی و یک آینده اکو- سوسیالیستی می‌جنگیم، باید خواستار این باشیم که آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا کمک نظامی به اسراییل را قطع کرده و حمایت و همکاری خود را از سیستم استعماری اسرائیل به پایان برسانند.

  سیستم استعمار از طریق  شهرک نشینان مهاجر و امپریالیسم هر دو به طور اساسی شکل دهنده جهانی هستند که ما درآن زندگی می‌کنیم و نبردهایی که ما را به هم وصل می‌کند، و فوریت اضطراری اقلیمی که ما با آن مواجه هستیم. گسترش صنایع وابسته به سوختهای فسیلی، چیزی که ما علیه آن مبارزه می کنیم، از طریق استخراج استعماری و عملیات نظامی در خاورمیانه و فراتر از آن تسهیل می‌شود. مجمع نظامی صنعتی آمریکا، ‘چشمه فوق‌العاده ‌بزرگی از آلودگی گاز کربنیک’، مردم بومی را از زمین‌های مشروع خود در جزیره‌ی تورتل و در سراسر جهان محروم می‌کند. همزمان با جنگ‌ ژنوسایدی که به پاکسازی اتنیکی فلسطینیان از غزه تلاش می‌کند، اسرائیل 12 مجوز اکتشاف گاز از سواحل این نوار را به شرکت‌هایی از جمله بی‌پی  (BP)و ای ان آی (ENI) اختصاص داده است. این همان سیستم نابودی کّل سیاره است که از طریق سودبری از تولید سلاح به  ژنوساید اسراییل انگیزه می دهد و آنرا حمایت میکند. به علاوه، وجود همکاریهای پلیسی واطلاعاتی در ارتباط با قدرت‌های غربی و اسرائیل، همبستگی ما را امری ضروری می‌سازد زیرا ما در مقابل سیستم‌های مشترک ستم می‌جنگیم. اگرنظرجنبش اقلیمی جدی است در درخواست عدالت اقلیمی بین‌المللی، آنگاه غیرنظامی‌سازی و آزادی ازاستعمار باید مرکز خواسته‌های ما باشد.

دنیایی که ازقتل عام مردم مستعمره‌شده چشم‌پوشی می‌کند، دنیایی نیست که عدالت اقلیمی درآن ممکن باشد. ما باید سیستم‌های ستم را، هرجا که آنها را ببینیم، ریشه کن کنیم، از تورتل آیلند)  نامی بومی برای امریکای شمالی و مرکزی( تا آبیا یالا) نام بومی دیگری برای کل قارهٔ امریکا و یا امریکای جنوبی( و فلسطین، ما از نبردهای مشترک خود برای بازگرداندن زمین و مقابله با نقش دولت‌های غربی در تسهیل استعمار و امپریالیسم به صورت جهانی، باید حمایت کنیم. این لحظه سیاسی نیازمند این است که ما در نبردهای به هم پیوسته خود عکسل العمل نشان دهیم تا با همبستگی مادی با مردمان فلسطین حضور داشته باشیم.

باشد که در طول عمر خود شاهد فلسطین آزاد از رودخانه تا دریا باشیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »