اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

لیست ۳۸ مرکز کارگری در حال اعتصاب

 

مراکز کارگری در حال اعتصاب:

١نیشکر هفت تپه

٢هپکو در اراک

٣پالایشگاه پارسیان

۴شرکت آسفالت طوس

۵کارگران پیمانکاری فولاد سنگان

۶پالایشگاه اصفهان

٧میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه

٨رانندگان ٣۵٠ناوگان اتوبوسرانی ارومیه

٩پتروشیمی لامرد فارس

١٠پالایشگاه لامرد جوشکاران گروه درخشنده و جاور

١١پالایشگاه های فازهای ۲۲ و ۲۳ پارس جنوبی کنگان

١٢بخشی از کارگران پروژه ای آبادان، پتروپالایش کنگان

١٣پالایشگاه نفت سنگین قشم در استان هرمزگان

١۴پالایشگاه جفیر اهواز، پتروشیمی سبلان

١۵نیروگاه برق رودشور تهران، نیروگاه ایرانشهر

١۶شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پالایشگاهنفت سنگین قشم

١٧شرکت آی.جی.سی در پالایشگاه آبادان

١٨شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل

١٩سیکل ترکیبی ارومیه، شرکت تناوب در فاز ١۴

٢٠فاز ١۴ پیمانکاری مطوری در پارس جنوبی

٢١شرکت پتروهمگام ماهشهر

٢٢پتروشیمی هنگام ماهشهر

٢٣پالایشگاه ماهشهر شرکت تهران جنوب

٢۴نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در نیروگاه بیدخونشهرستان عسلویه

٢۵نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر در مشهد

٢۶شرکتارتو پارت پیمانکاری باقری

٢٧پتروشیمی رازی، شرکت جهانپارس ایلام، مهران

٢٨کمپ امام حسین در فاز ۱۳

٢٩فاز ۱۳ شرکت لیدما

٣٠شرکت اکسیر صنعت در فاز ۱۳ در اسلکه تنبک

٣١گروه پیمانکاری آریا نگین خوزستان NGL

٣٢فاز ۱۳ تمبک

۳۳نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز هم جوشکارها وهم فیتره

٣۴فولاد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فولاد کوشان

٣۵شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان

٣۶نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی

٣٧پتروشیمی بوعلی

٣٨سایت پتروشیمی عسلویه

پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹


رهایی طبقه کارگر تنها بدست خود وی میسر است . چرا که تمام اقشار و طبقات دیگر جامعه علیرغم اختلافاتی که با همدارند ، اما در حفظ شالوده های نظم سرمایه داری دارای منافع مشترکند .

شرط لازم برای تحقق انقلاب اجتماعی طبقه کارگر ، ساختمان سوسیالیسم و گذار به جامعه کمونیستی ، دیکتاتوریانقلابی طبقه کارگر است که قادر است مقاومت

استثمارگران را در هم شکند.”

از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »