اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

لمساعده السجناء السیاسیین وکل من یقبع فی سجون الجمهوریه الاسلامیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »