اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فیلم/ تجمع و تحصن فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه با شعار: «تضعیف فرهنگیان، خیانت است به ایران»

فیلم/ تجمع و تحصن فرهنگیان مقابل اداره آموزش و پرورش کرمانشاه با شعار: «تضعیف فرهنگیان، خیانت است به ایران»ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »