اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فساد و تباهی در جمهوری اسلامی ریشه دار است ان را فقط در فیش حقوق جستجو نکنید!!!

جمهوری اسلامی در کلیت خود اعم از جناح راست میانه رو و جناح موسوم به اصلاح طلب همگی تبلوری از تقدسی فاسدند .
این روزها در تمامی گروه های اجتماعی فیش های حقوقی مسئولین نظام از مدیران میانی تا مدیران ارشد نظام افشا شده صرف نظر از اینکه ابتدای امر اولین فیش از طرف کدام جناح و به چه منظور افشا گردید اما دامنه این افشا گریها دامن تمامی جناح های نظام را گرفت واش انقدر شور شد که خود اشپز به میدان امده و به چنین دریافتی هایی اعتراض نمود .
و صرف نظر از تکذیبیه های مسئولین مردم بخوبی میدانند که این نظام در همه زمینه ها فاسد است و برای لا پوشانی این فسادها به همه تذویری متوسل میشوند و بهمین دلیل است که وقتی فیش دریافتی حسین شریعتمداری افشا و وی ان را تکذیب نمود در گروهای اجتماعی این نوشته پخش شد که شریعتمداری درست می گوید که این حقوق وی نیست و از سپاه حقوق میگیرد و در ادامه نوشتند که این فقط کارانه ای است که از کیهان دریافت میکند و حقوق اصلی وی رقمی نجومی تر است که از سپاه دریافت میکند.
این پست که بصورت گسترده نیز دیده شد خود نشاندهنده هوشیاری مردم و عدم اعتماد انها به گفته سران است .
اما بجای دامن زدن در همه ابعاد و وادار کردن مسئولین به پاسخ روشن در همه زمینه ها و جستجوی راهی برای برون رفت از این منجلاب جمهوری اسلامی عده ای از خود نظام وارد قضیه شدند و شروع به جوک سازی نمودند تا توده ها و سوالهای مطروحه را به انحراف سوق دهند و در این راستا گروهایی مانند راه توده و .. نیز با منتصب نمودن این فسادها فقط به جناحی خاص سعی در خاک پاشیدن به چشم توده ها نمودند.!
کاری که خود رژیم نیز از ابتدای افشا فیشها سعی بر ان داشت و میخواست فقط ان را به جناحی خاص نسبت دهد اما با گسترش و افشا ابعاد این فساد و رو شدن دست تمامی جناح ها در این چپاول و غارت سعی در ریشخند گرفتن و لوث نمودن قضیه نمودند زیرا بخوبی میدانند که تداوم این افشاگریها بخصوص در همه ابعاد ان و نه فقط در فیشها میتواند توده عصبانی و گرسنه را به خیابانها سرازیر نماید و یک شورش عمومی را منجر گردد.و درست به همین دلیل است که خود خامنه ای (سردمدار فساد در حاکمیت) علی رغم اینکه خودش و بیت رهبری و بخصوص پسر وی مجتبی نیز مورد اتهام قرار دارند و حسابهای بانکی اقا زاده وی در بانکهای مختلف کشور های خارجی نیز افشا شده است به میدان امده و اوای ای دزد ای دزد سر داده است . مردم می دانند که طلاهای خارج شده که در ترکیه توسط دولت اردوغان مصادره شد از کجا به خارج رفته و درست به همین دلیل فردای سخنرانی شاهد ان بودیم که در همه گروهای اجتماعی این نوشته پاسخی بود در خور به وی که ( انها ای دزد ای دزد سرداده اند غافل از انکه یکدیگر را صدا میکنند این گله نه توسط گرگ بلکه دیر زمانیست که توسط چوپان و سگ گله کشتار میشوند) . مردم بخوبی می دانند که در نبود مطبوعات ازاد ونبود احزاب و نشریات مستقل انها چه فجایعی بر این کشور روا داشته اند و می دانند که چرا هر خبرنگار مستقل سر از زندان و داغ درفش در می اورد.
انها میدانند که در شرایطی که منفعت اقتصادی و سیاسی و رسانه ای گره میخورند مطبوعاتی همچون کیهان و دیگر نشریات موجود در دکه موجود میباشد و درست بهمین دلیل فقط مصرف شیشه پاک کن پیدا میکند.
اما چیزی را که توجه نکرده اند اینست که در همین رسانه های اجتماعی میشود مسئولین را وادار کرد که به بخشهای دیگر فساد در جمهوری اسلامی اعتراف کنند .مردم باید بدانند که فساد گسترده تر از اینهاست و از همان روی کار امدن جمهوری اسلامی با این رژیم جهل و جنایت عجین بوده است . زیادند مدیران ارشدی که با جعل مدارک و القابی همچون دکتر و مهندس و … بر جایی نکیه زده که استحقاق حتی دربانی انجا را ندارند و این همه نابسامانی نتیجه مدیریت این نا بخردان است .که در ازای این بی خردی نه تنها حقوق ها و مزایای گزافی اخذ میکنند بلکه برای پایدار نگه داشتن این نظام قرون وسطایی به هر گونه دنائت و سرکوبی دست میزنند مردم باید بدانند که بجای استفاده کردن از این رسانه ها فقط برای جک و خنده میتوان در راستای احقاق حقوق از دست رفته از ان استفاده کرد . میتوان صدای هزاران کارگر و زحمتکش و کودکان کار و زنان دردمند کشور شد . میتوان صدای فریاد گلوی زندانیان دربند شد.
این روزها بحث فیش حقوقی حسن روحانی و برادرش فریدون نیز در رسانه های اجتماعی مطرح بود ولی هیچکس نپرسید که این اقا از اول انقلاب تحت عنوان دکتر در مجلس شورای امنیت و دانشگاه مشغول کار بوده و از این طریق حقوق و مزایایی دریافت نموده و تنها مرجع دکترای وی خود وی بوده است که در کتاب خاطرات خود نوشته (در سند 65) که در سال 57 بهمن ماه در انگلستان بسر برده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه lse   اخذ نموده است هیچگاه هیچکس نپرسید چطور ممکن است شما در مدت زمانی معادل تقریبا شش ماه توانسته اید هم کارشناسی ارشد و هم دکترای خود را اخذ نمایید . که نشریه خودنویس طی تحقیقی اعلام نمود که دانشگاه مذکور اعلام نموده هرگز دانشجویی به نام حسن روحانی و یا حسن فریدون نداشته است .
در سال نود سه نامه ای به مجلس توسط کوچک زاده ارائه گردید که در ان ضمن این سوال از روحانی سوال نموده بود که طبق کدام دلیل شرعی وی از اولین دوره مجلس با نام دکتر در ان حضور و از مزایای دکتر بهرمند بوده است .
بهر رو نه تنها حسن روحانی از جناح میانه رو بلکه در تمام جناح ها و در یک کلام در کلیت نظام انواع فسادها و دروغ و تزویر موجود است که مردم میتوانند با دست گذاشتن بر روی هر یک از انها و تکثیر ان در گروهای اجتماعی انها را وادار به پاسخگویی و حتی به افشای یکدیگر وادار کنند .
از این تجربه باید  این را فراگرفت که در رسانه های اجتماعی که در داخل برد و استفاده بیشتری دارد و عمومی میباشد نیز میتوان برای دفاع از زندانیان و خواسته های برحق انها استفاده کرد و مسئولین را وادار به واکنش نمود . و از ان در جهت بسیاری موارد پیش رو که در اینده با ان مواجه خواهیم بود استفاده کرد.

محسن رجب زاده 25/4/95

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »