اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان کمیته ایالتی تهران برای تجمع اعتراضی درمقابل زندان اوین—-

کارگران زحمتکشان ، هموطنان مبارز :

قریب چهار هزار نفر از فرزندان دلیرمان در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی  در چنگالهای خونریز دژخیمان رژیم اسیرند . خطر مرگ ، جان عزیزانمان را تهدید میکند ، تاکنون دو نفر زیر شکنجه های جلادان رژیم جان باخته اند و این وضعیت در انتظار بسیاری در زندانهاست . برای نجات جان فرزندان شجاع و مبارزمان و آزادی آنها بپا خیزیم ، با تجمع در مقابل زندان اوین به یاری بستگان بازداشتی های اخیر برویم .

مرگ بر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی

زندانی سیاسی آ زاد باید گردد

اتحاد فدائیان کمونیست – کمیته ایالتی تهران 19/10/96

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »