فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان – صدای نو یک برنامه استعدادیابی موسیقی است که بعد از اینکه موسیقی در افغانستان توسط طالبان ممنوع شد در برلین راه اندازی شده.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »