اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان شورای نمایندگان احزاب، سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست

تدارک برای افشاء و محاکمه ماموران جمهوری اسلامی در سطح جهان

نیروهای چپ و کمونیست

آزادیخواهان

قرار است یک هیئت سیاسی و اقتصادی به ریاست جواد ظریف وزیرامور خارجه جمهوری اسلامی ایران وهمراهانش به فنلاند و کشورهای اسکاندیناوی و به دیگر نقاط جهان نیز سفر کنند .
پس از تصویب« برجام » تردد سرمایه داران جهان به ایران و بالعکس وسعت گرفته است . دولت های متبوع این سرمایه داران که اکثراً مدعی دموکراسی و حقوق بشرهستند در شرایطی که بوی  سود اندوزی های کلان به مشام می رسد در مسابقه برای بستن قراردادهای همکاری با رژیم شکنجه و اعدام گوی سبقت را از هم می ربایند. بی اعتنایی به سرکوب و زندان و اعدام و شکنجه مردم ایران، بی اعتنایی به آپارتاید جنسی و بی حقوقی مطلق کارگران و زنان و کودکان روش همیشگی سرمایه در مقابل  وسوسه سود های کلان است. جمهوری اسلامی برای آنکه اقتدار خود را در تامین امنیت سرمایه به مشتریان نشان دهد و درست در بحبوحه این مراودات علاوه بر زندان و محاکمه کارگران معترض بخشی ازآنان را بی شرمانه به تخت شلاق می بندد تا به اربابان سرمایه اثبات کند که سرنوشت کارگر معترض در تحت حاکمیت رژیم اسلامی با مجازات های قرون وسطائی رقم می خورد. رسالت جمهوری اسلامی از آغاز نشان دادن این توانایی در سرکوب جنبش های کارگری و انقلابی بوده است و از این زاویه توانسته مقبول سرمایه جهانی قرارگیرد.

کارگران، اتحادیه ها و تشکل های کارگری، تشکل ها و فعالین جنبش های زنان و جنبش های اجتماعی، احزاب چپ و مترقی، مدافعان حقوق بنیادین شهروندی و همه مردم آزادیخواه در سراسر جهان:

–  دولت های خود را از همه طریق ممکن و موثر تحت فشار قرار دهید تا رژیم جمهوری اسلامی را بخاطر جنایات و مجازات های روزمره علیه فعالین سیاسی، کارگری، زنان، فعالین حقوق ملی و اجتماعی را محکوم ساخته و شرط مراوده با رژیم جمهوری اسلامی را آزادی کارگران زندانی وهمه زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازارت اعدام، لغو تبعیض های جنسیتی، رعایت آزادی های فردی واجتماعی قرار دهند. رژیم جمهوری اسلامی باید موظف به رعایت حق تشکل مستقل واعتصاب به عنوان یکی از حقوق پایه ای شهروندی گشته و به مقاوله نامه های شماره های ۸۷ و۹۸ “سازمان جهانی کار” درباره آزادی تشکل های کارگری و حق اعتصاب که آن را امضاء کرده است، عمل کند.

وجدان های آگاه و آزاد سراسر جهان:

دولت های مدافع نظم موجود جهانی تابع سود اندوزی های انحصارات سرمایه هستند و بنابراین  کمترین تعهدی به حقوق بنیادی شهروندی، حقوق بشر، دمکراسی و دفاع از آن در مراوده با رژیم جمهوری اسلامی نداشته و ندارند. متقابلاً، شما وجدان های آگاه و آزاد سراسر جهان و افکار عمومی پیشرو و مترقی متحد و مدافع راستین پیکارهای ما برای آزادی و رهائی اجتماعی هستند. اگر دولت ها از نمایندگان رژیم شکنجه واعدام  استقبال می کنند، افکار عمومی آگاه و مترقی برعکس خواهان محاکمه سران رژیم جمهوری اسلامی به خاطر جنایت علیه بشریت است.

 شما را فرا می خوانیم که از اعتراضات و کارزارهای موجود علیه تردد نمایندگان رژیم جمهوری اسلامی به خارج از کشور حمایت کنید.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهادهای چپ وکمونیست

http://shoora-namayandegan.org

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ برابر با ۳۱ مه ۲۰۱۶

امضاءها به ترتیب حروف الفبا :

١- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

٢- اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳- حزب کمونیست ایران

۴- سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۵ – سازمان راه کارگر

۶- سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۷- شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم

۸- شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه- هامبورگ

۹- کانون اندیشه کپنهاگ –دانمارک

۱۰- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ

۱۱ – کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

۱۲- کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران- دانمارک

۱۳ – کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۴- نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران- غرب آلمان

۱۵- کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه۶٠در ایران – مونترال، کانادا

۱۶- هسته اقلیت

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »