اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

علت سیلاب ناگهانی در شیراز/ این فیلم را نگاه کنید و ببینید که چگونه مسیر سیل که در طول هزاره ها ایجاد شده بسته شده و چنین فاجعه ای را آفریده است!

این لحظه رسیدن سیل به کوهرنگ است   اما  به علت ساختمان سازی مسیرسیلابها است. در شیراز هم مسیر سیلاب سالها مسدود بوده و امروز با بارش شدید صبح گاهی، مسئولین با مشاهده جمع شدن آب در پشت پادگان سپاه،(آب زنگی) بفکر باز کردن مسیر جدید جهت خروج آب بوسیله بولدوزر میافتند، غافل از اینکه شیب کوه بطرف شهر و دروازه قران میباشد نه بطرف پلیس راه(شمال)،
باخاکبرداری ،بطور ناگهانی دیواره شکسته شده و آب بسوی دروازه قران بصورت سیلاب سرازیر میگردد، و بهمراه خود دو دستگاه بولدزر را هم واژگون میسازد.


 https://www.youtube.com/watch?v=hc_F8M3NZI4
 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »