اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

طنناز ممدقلی زاده

مردم همیشه درصحنه کلمات قصار جناب قاضی پور «نماینده»  درمتینگ اتنخاباتی مجلس دهم را بخوانند و به حال خود اگرخواستندگریه بکنند، واگر نخواستند بخندند.
اول بگویم توهین به بچه روباه وکره خرنباشد پیشاپیش ازآنها وزنانی که توسط قاضی پور این به تعبیر خوداش سگ ولایت فقیه توهین شده است پوزش میخواهم اما واقعا اگرمجلس ارتجاع جای بچه روباه و کره الاغ نیست، پس پرسیدنی است که جناب قاضی پور، وامسال تودرآنجا چه کارمیکنید؟!
میفرماید«مملکت را به آسانی به دست نیاورده‌ایم که هر روباه، بچه و کره الاغی را بفرستیم آنجا (مجلس). مجلس جای کره الاغ نیست. مجلس جای بچه ها نیست جای کره الاغ ها نیست جای زنان نیست. جای مردان است. “زنان را” می‌فرستیدشان “مجلس” سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود.»
او از جمله گفته: «مجلس جای سوسول بازی نیست! مردها را به مجلس بفرستید که حداقل کاری هم نکند، آن یکی کار را بتواند بکند!»
«شما در دوساعت، ۲۰۰ هزار رأی به من دادید که مرا تیز کنید به جان این مسئولین بیافتم. می‌گویند یک روز پسر بچه‌ای را ختنه می‌کردند، دختر بچه ای آن طرف داشت گریه می‌کرد. گفتند تو چرا گریه می کنی؟ گفت: آخر می‌دانم او را دارند برای من تیز می‌کنند.» فکرمیکنید این آدم نما که درمجالس جمهوری اسلامی کم نیستند روانی و خطرناک نیستند؟!
وجالب است که درجریان تبلیغات انتخاباتی چنیین شکرخوری ها ئی را کرده  وجالب تراینکه ازمیان آن انبوه شنوندگان اش نه تنها یکی پیدا نشده بگوید آخر قاطر، این چه مزخرفاتی است که میگوئی مگر مردم را خرحساب کردی؟ بعد جالب ترازهمه که نظیراش را نمیتوان درهیچکجای دنیا پیدا کرد  رای دادن (یا ازصندوق درآمدن) همان قاطر با رای بالا و انتخاب شدن مجدد اش به نمایندگی از «مردم »ارومیه است. واله دروغ چرا تاجائی که ما شنیدیم  وازنزدیک دیدیم ارومیه سابقا یکی از شهرهای مدرن و نسبتا مترقی بود حالا چه برسراش آورده اند که آقای قاضی پور شده «نماینده» اش ؟ الله اعلم به کل حقایق الامور . اما بروند شکر بکنند که این تازه قاضی پور است  یعنی اینکه پدرش هم قاضی بوده حالا حساب کنید اگر فرزند یکی ازبرادران قاچاقچی بود . چه میگفت وچه میکرد.
حالا باید از آقای قاطر پور پرسید . اگر مجلس ارتجاع جای کره الاغ نیست پس تو وامسال تودرآنجا چه کارمیکنید؟!

نظرخواهی ازرهبر درباره «انتخابات»

جناب  رهبر ، انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان پایان یافت باتوجه به نتایج انتخابات موضع شما که آنرا تحریم کرده بودید ،اکنون چیست؟

آقای رهبر: خوب مردم واقعا با رای که دادند مخصوصا درتهران میدانید که رای تهران تعیین کننده است. مردم با رای دادن به حامیان لیست دولت یعنی همان اصلاح طلبان ویا اعتدالیون یک نه بزرگ به ولایت فقیه کفتند و زدند توی دهن اش. این نشاندهنده آگاهی وشعوربالای مردم است که ازهرروزنه ای برای مقابله با نظام وولیه فقیه استفاده میکنند. این اقدام هوشیارانه مردم  مسلما به نفع روند دمکراسی ومدنیت درجامعه است حال که وسیله ای نیست مردم ازاین طریق پیش میروند.

  • خوب جناب رهبر پس به نظر شما رفتن مردم پای صندوقهای رای و دستکم دادن رای به لیست «امید» نشانه بالابودن سطح آگاهی و شعورآنها در مقابله با ولی فقیه است . اگراینطوراست پس چرا قبل ازانتخابات آنرا تحریم کردید وجلو چنین روندی را کند کردید ؟

رهبر: اینکه ماتحریم کرده بودیم ، خوب تحریم کرده بودیم دیگه، درنظرداشته باش که میلیونها نفرهم نرفتند پای صندوقهای رای .

/- جناب رهبر ما که سرو کارمان با مطبوعات است ازاستدلال تو سردرنیاوردیم بالاخره نمیشه هم تحریم خوب باشه وهم رفتن به پای صندوقهای رای ورای دادن به لیست اصلاح طلبان ! با عقل جوردنمیاد ، مگراینطور نیست و شماچطوری این رفتارتان راتوجیه میکنید؟

رهبر: البته من خودم کمونیست هستم ها ولی لعنت به کمونیستها !!باشما نمیشود وارد مجادله شد شما نصف خالی لیوان رامیبینید نصف پراش را فراموش میکنید. آقاجان  آنهائیکه نرفتند پای صندوقهای رای با آنهائیکه رفتن پای صندوقهای رای هرکدام به شیوه خود به حاکمیت نه گفتند. اگراین دوتا را جمع بست بزنی میبینی که من راست میگم .

قربان  مرحبا به این استدلال علمی که فرمودید !البته ناگفته نماند بلا نسبت شما من غلط کردم که کمونیست باشم . شماهستید وبرای هفتادودوپشتمان کافیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »