اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

طرح  «برخوردهای شدیدتر بازنان »پیش درآمد ایجاد رعب و وحشت درجامعه و تشدید سرکوب جنبش های اجتماعی

“در فاصله تشدید موج اول سرکوب تاکنون  اعتراضات وسیعی برعلیه سرکوبگریهای رژیم در داخل و خارج کشور صورت گرفت. صدها نامه و اعتراض نامه از سوی نهاد های کارگری و انسان دوست بین المللی به مقامات رژیم ارسال شد و ده ها شکوائیه علنی از سوی دستگیر شدگان و بستگان آنها انتشار یافت. اما رژیم که جز با سرکوب و برقراری سانسور وخفقان قادر به ادامه حیات اش نیست، کوچکترین وقعی به این اعتراضات نگذاشت . پاسخ رهبران رژیم به این اعتراضات محکوم کردن  دو روزنامه نگار به اعدام و اعدام دو نفر از فعالین سیاسی تحت عنوان «ارازل واوباش» ودستگیری گسترده زنان و جوانان وروشنفکران جامعه بود. واین اقدامات وحشیانه  برای چندمین بار نشان داد که برای خلاصی از وضعیت موجود جز سرنگونی قهر آمیز رژیم راه دیگری وجود ندارد و تمام راه ها وروش های دیگر تنها در جهت اعتلای مبارزات مردم و تدارک سرنگونی قهرآمیز آن مفید فایده خواهد بود.”

در اردیبهشت ماه گذشته ، چند روزی از طرح ارتجاعی و زن ستیز « مبارزه با بدحجابی » نگذشته  بود که  اسماعیل احمدی مقدم  فرمانده نیروی انتظامی و از افراد  عقب مانده ، مرتجع و شاخص رژیم جمهوری اسلامی  اعلام کرد که  طی چهار روز اقدامات سرکوبگرانه  بیش از ۱۵۰ هزار نفر از  افراد « بد حجاب ، متجاوز به حریم خصوصی و مزاحمین نوامیس مردم » توسط نیروهای انتظامی دستگیر شده اند. این هشداری بود به همه مردم و نیروهای آزادیخواه جامعه که آغاز تشدید تعرض به زنان جامعه تشدید تعرض و سرکوب سایر جنبشهای اجتماعی وحرکت های آزادیخواهانه  را نیز دربرخواهد داشت .
درادامه تعرض به زنان طی  چند ماه اخیر صد ها زن ودختر و پسران جوان تحت عناوینی نظیر  « مبارزه با مفاسد » اجتماعی مورد ضرب و شتم قرار گرفته ودستگیر شده اند. درعین حال زنان مبارز دربرابر این تهاجم بربرمنشانه  ایستادگی کرده و درموارد متعددی  ماموران رژیم را مجبور به فرار و عقب نشینی کردند..باوجود مقاومت بی نظیر زنان مبارز دربرابر تهاجم ارازل و اوباش رژیم  ، اما این تهاجم همانطور که قابل پیشبینی بود ادامه پیدا کرد و شامل  جوانان و دانشجویان و روشنفکران نیز شد .
اینک درفاصله تعرض اولیه به زنان تحت عنوان « مبارزه با بد حجابی » تا  موج جدید سرکوب زنان که از چند روز قبل آغاز شده است تعرض به جنبش دانشجوئی تشدید شد  وده ها نفر از دانشجویان مبارز دستگیر وروانه زندان شدند  متعاقب آن  فعالین کارگری  مورد ضرب وشتم قرار گرفتندو درحالیکه محمود صالحی باوضعیت خطرناک جسمی درزندان نگه داشته شده است ، منصور اسانلو  را نیزدستگیر وروانه زندان کردند .
اما گویا رژیم با اعمال این سرکوبگریها کاری از پیش نبرده و به اهداف خود نرسیده است که موج جدید سرکوب زنان را آغاز نموده است .براساس اطلاعیهء نیروی انتظامی از اول مرداد ماه طرح مبارزه با بدحجابی تشدید شده است. احمدی در این باره می‌گوید: «می‌خواهیم نشان دهیم طرح فراموش نشده و ما همچنان آن را ادامه می‌دهیم.»
بنا به گزارشات منتشره «در دو روز گذشته بیش از ۲۵۰ دختر و زن جوان در مناطق مختلف تهران و به خصوص میادین اصلی شهر و همچنین مراکز بزرگ خرید دستگیر و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. در میان دستگیر شدگان دختران بسیار کم سن و سال که آنها را از والدین خود جدا کرده بودند و همچنین زنان باردار دیده شده اند.
برخورد نیروهای انتظامی با دستگیر شدگان بسیار وحشیانه و تحقیرآمیز بوده است . آنها در مقابل کوچکترین اعتراض دستگیر شدگان به صورت گروهی به آنها حمله ور می شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. در این میان نیرو های لباس شخصی وابسته به شبه نظامیان نیز آنها را همراهی می کردند.
در خیابان های پر رفت و آمد شهر توسط شبه نظامیان پست های بازرسی برقرار شده است که در آنجا ماشین ها متوقف و به دختران و زنان جوان بی حرمتی شده و بعضاً نیز دستگیر گردیده اند. همچنین بسیاری از ماشین ها تفتیش و از سرنشینان آنها بازرسی کامل بدنی انجام گرفته است.
در بازداشتگاه وزرا برای دختران و زنان دستگیر شده پرونده سازی می کنند و از آنها عکس و تعهد گرفته می شود و همچنین موظف به انگشت نگاری هستند. همچنین اخباری از ضرب و شتم دستگیر شدگان به گوش می رسد.
مامورین نیروی انتظامی اخیرا شیوه جدیدی را در پیش گرفتند و آن مصادره کردن لباسهای خانمهای دستگیر شده است.
مهدی احمدی، رییس اطلاع‌رسانی ناجا این بار به «برخوردها شدید تر  تهدید میکند  و میگوید «این بار پلیس به کامپیوتر دستی (لب‌تاپ) مجهز است و در هنگام تذکر به افراد بدحجاب، با وارد کردن اطلاعات فرد مورد نظر او را شناسایی می‌کند این‌که آیا او قبلاً مورد تذکر و ارشاد واقع شده یا نه و اگر فرد مورد نظر برای بار دوم باشد که مورد تذکر نیروی پلیس قرار گرفته باشد با او برخورد شدید می‌کنیم»

 در فاصله تشدید موج اول سرکوب تاکنون  اعتراضات وسیعی برعلیه سرکوبگریهای رژیم در داخل و خارج کشور صورت گرفت. صدها نامه و اعتراض نامه از سوی نهاد های کارگری و انسان دوست بین المللی به مقامات رژیم ارسال شد و ده ها شکوائیه علنی از سوی دستگیر شدگان و بستگان آنها انتشار یافت. اما رژیم که جز با سرکوب و برقراری سانسور وخفقان قادر به ادامه حیات اش نیست کوچکترین وقعی به این اعتراضات نگذاشت . پاسخ رهبران رژیم به این اعتراضات محکوم کردن  دو روزنامه نگار به اعدام و اعدام دو نفر از فعالین سیاسی تحت عنوان «ارازل واوباش» ودستگیری گسترده زنان و جوانان وروشنفکران جامعه بود. واین اقدامات وحشیانه  برای چندمین بار نشان داد که برای خلاصی از وضعیت موجود جز سرنگونی قهر آمیز رژیم راه دیگری وجود ندارد و تمام راه ها وروش های دیگر تنها در جهت اعتلای مبارزات مردم و تدارک سرنگونی قهرآمیز آن مفید فایده خواهد بود.

 کارگران ، زنان ، جوانان ، دانشجویان  ودیگر اقشار زحمتکش جامعه  ضمن تشدید مبارزه برای دفاع از حقوق صنفی و سیاسی خود و مقابله با تعرضات رژیم و طبقه حاکم به  سطح معیشت و زندگی اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی خویش و ضمن مبارزه برای بدست آوردن هرگونه امتیازی ولو کوچک ، اما میباید امید به زندگی عاری از ستم واستثمار و زور وسرکوب را تنها در تدارک همه جانبه نابودی نظام حاکم وتغییر بنیادی و تام و تمام در  سیستم اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی موجود جامعه ارتباط دهند. درمقابله با تشدید سرکوبگریهای رژیم  علاوه بر اتخاذ روش ها و تاکتیک های  دفاعی  و تعرضی میباید در فکر ایجاد تشکلها و سازمان های مبارز انقلابی  و توده ای بود که بتواند با کاربست اشکال مختلف مبارزه ،چشم انداز ایجاد آلترناتیو توده ای حاکمیت را نیز در برابر خود بگشاید.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران       برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست

۳مرداد ماه ۱۳۸۶

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »