اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ضرورت کمک مالی و حمایت پزشکی، دارویی در سراسر جامعه ، بویژه در بلوچستان و کردستان

ضرورت کمک مالی و حمایت پزشکی، دارویی در سراسر جامعه ، بویژه در بلوچستان و کردستان

همراه با گسترش جنبش انقلابی، جمهوری اسلامی شهرهای مختلف ایران را بویژه در بلوچستان و کردستان به خاک و خون کشیده است. خانه های مردم ویران شده و بسیاری از ساکنین آن از امکانات حداقل زندگی عادی محروم شده اند. مزدوران رژیم، زخمی ها را از بیمارستانها و مراکز درمانی می ربایند و یا مانع درمان آنها میشوند و عملا آنها را به قتل میرسانند. علاوه بر این، بسیاری از فعالین جنبش که هزینه زندگی خانواده خود را تامین میکنند، هم اکنون در زندانها هستند.

انسانهای شریف و آزادیخواه

از هر امکانی که میشناسید و یا از طریق رابطین معتبر، کمکهای مالی خود رابه فعالین و آسیب دیدگان جنبش انقلابی برسانید. از مراکز خدمات پزشکی در سراسر جامعه و مراکز معتبر و جهانی خارج از کشور بخواهیم که امکانات دارویی و خدمات پزشکی را در اختیار زخمی شدگان و آسبب دیدگان قرار دهند

کارکنان انسان دوست خدمات درمانی و پزشکی!

شما همواره در شرایط سخت و دشوار در کنار مردم و حامی جنبشهای پیشرو و انقلابی بوده اید. تاریخ جنبشهای معاصر شاهد حمایت بیدریغ بسیاری از پزشکان و پرستاران و کارکنان خدمات درمانی بوده که برای همراهی با افراد و سعادت جامعه به جنبشها کمک کرده اند. بسیاری از آنها نیز در این راه جان باخته اند. اکنون بسیاری از زخمیها و آسیب دیدگان دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی به کمک شما احتیاج دارند. از هر طریق که میتوانید به آنها کمک کنید.

همبستگی همه جانبه و در همه عرصه ها، کلید پیشروی جنبش و دستیابی به اهداف انقلابی آن و سرنگونی جمهوری اسلامی است.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

امضاها : سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت
هشتم آذر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

ShorayeHamkary@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »