فهرست

شوش ،هفت تپه – ۱۷ آبان -سخنرانی اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه / چهارمین روز اعتصاب کارگران


                        


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*