اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست برگزار می کند

 

نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :

دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟

سخنرانان نشست پالتاکی        

۱-رفیق یدی شیشوانی از : اتحاد فدائیان کمونیست ایران

۲-روبن مارکاریان از: سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

ازهمه فعالان سازمان ها،احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند . بعد از سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به تساوی وجود خواهد داشت.

 

زمان : یکشنبه دوازدهم یونی (۱۲) یونی  ۲۰۱۶

ساعت : ۲۰بوقت اروپای مرکزی

اتاق پالتاکی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

زمان : یکشنبه دوازدهم یونی (۱۲) یونی ساعت ۲۰:۰۰ بوقت اروپای مرکزی،

مکان : اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific‏ سپس روی ‏Iran کلیک کنید. بعد روی نام Shooraye Namayandegan کلیک ‏کنید .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »