اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شهیدان تیر

 

بیا تا به یاد شهیدان تیر
که رفتند در پای مرگ و امید
بدان اخترانی که افروختند
دل و جان به دامان صبح سپید

به پا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد 
به سر رسد این نبرد آخرین

دمد لاله ها از دل کوه و دشت
ز خون عزیز شهیدان ما
خروشد کنون آتش انقلاب
ز هر گوشه ی خاک ایران ما

به پا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد 
به سر رسد این نبرد آخرین

بود راه ما خدمت توده ها
در این ره کنیم جان خود را فدا
کنیم پرچم اتحادی به پا
نشانی ز خون شهیدان ما

به پا کنیم پرچم خشم و کین را
پی افکنیم زندگانی نوین
خروش ما برکند بنای بیداد 
به سر رسد این نبرد آخرین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »