اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شمار معدنچیان جانباخته در ریزش تونل معدن راوک به 4 نفر رسید

یک روز پس از انتشار خبر ریزش معدن زغال سنگ هُجِدک در شهرستان راور در استان کرمان، از سوی دادستان اینشهرستان مرگ 4 تن از کارگران اعلام شده است. در حال حاضر معدن تعطیل شده و وعده «برخورد قضایی» با عاملیناین فاجعه در صورت « اعلام قصور در این حادثه از طریق بازرسان اداره کل کار» از سوی دادستان شهرستان مطرحشده است.  مصدوم این حادثه عبدالله جباری نام دارد و اسامی جانباختگان «میثم رامشک»، «مصطفی گلستانی»،«سید رحیم حسینی» و« امیر رضا دورانی» اعلام شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »