اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شاهین شهر؛ محبوس کردن کودکان کار در زیرزمین اداره بهزیستی

۱۰ کودک کار در شهرستان شاهین شهر واقع در استان اصفهان، توسط اداراه بهزیستی در زیرزمین این اداره محبوسشدند. به دنبال اینکه تعدادی از شهروندان فریاد درخواست کمک کودکان را شنیده و با پلیس تماس گرفتند، ماموران واردزیر زمین اداره بهزیستی شدند و با تعدادی از کودکان کار مواجه شدند که ساعاتی قبل از سطح شهر جمع آوری شده واداره بهزیستی شاهین شهر آنها را بدون مراقب و کوچکترین امکاناتی در این زیرزمین محبوس کرده بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »