اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی و چپ را محکوم میکنیم!

دولت ترکیه با آغاز حملات نظامی و بمباران مناطق استقرار نیروهای (پ ک ک) آتش بس شکننده ای را که از دوسال قبل میان نیروهای نظامی (پ ک ک) و ارتش ترکیه برقرارشده بود، شکست و تمام امیدواریهای نیروهای دموکراتیک و زحمتکشان ترکیه برای  حل مسائل از طریق مسالمت آمیز را نقش برآب کرد  و اینک شبح جنگ وکشتار برفراز ترکیه درپرواز است. ترکیه علاوه بربمباران مداوم پایگاه های  (پ ک ک) درقندیل، نیروهای کرد  ی. پ.گ”درسوریه را نیز که درخط مقدم جبهه جنگ علیه  داعش میرزمند، بمباران کرده است .
هفته گذشته بعداز انفجار درمحل گردهمائی جوانان سوسیالیست ترکیه که برای جلب حمایت و کمک رسانی به کوبانی درشهر «سوروچ» گردهم آمده بودند بابرجای گذاشتن بیش از 33 قربانی و تعدادی زخمی بهانه لازم را به حزب حاکم (آ ک پ) داد تا اهداف سیاسی خود را در اشکال دیگری به پیش ببرد. بعد از این اقدام جنایتکارانه درحالیکه  انگشت اتهام( چه بدلیل احتمال دست داشتن حزب حاکم ترکیه دراین جنایت و چه بخاطر عدم تامین امنیت  این تجمع مسالمت آمیز )،به سمت حزب حاکم نشانه رفته بود با برعهده گرفتن مسئولیت انفجار توسط داعش و کشته شدن دو مامور امنیتی بدست نیروهای ( پ ک ک) که گفته میشود به انجام عملیات داعش یاری کرده بودند، دولت ترکیه با اعلام خطر کشیده شدن درگیریهای سوریه به داخل خاک ترکیه همزمان با بمباران مواضع داعش بمباران محل استقرار نیروهای پ ک ک  در کوهستان قندیل را نیزآغاز کرد. علاوه بر آن بمباران مواضع نیروهای  ی پ گ درسوریه  و موج دستگیریهای گسترده هواداران پ ک  ک و مبارزین و مخالفین سیاست های اردوغان درسراسر شهرهای ترکیه نشاندهنده این واقعیت است که حزب حاکم  (آ ک پ) برای جبران شکست های سیاسی خود درداخل و خارج از ترکیه بدنبال ماجراجوئی های خطرناکی است .
درعرصه منطقه شکست سیاست های  حزب حاکم عدالت و توسعه و شکست سیاست های آن در داخل ترکیه که درانتخابات پارلمانی اخیر بازتاب یافت  علل عمده اتخاذ سیاست های جدید دولت ترکیه محسوب میشود .
درحالیکه تلاش اردوغان برای سقوط سریع دولت اسد  و رویایی تشکیل امپراطوری جدید با بن بست مواجه شده بود مبارزه گسترده نیروهای  انقلابی کرد برعلیه داعش و مقاومت زنان و مردان کوبانی در درهم شکستن محاصره شهر و موفقیت در تثبیت سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک، بعنوان آلترناتیوی  دموکراتیک و انقلابی در برابر جریانات اسلامی و دول ارتجاعی منطقه ، اقبال افکار عمومی از این سیستم ، حزب حاکم ترکیه را به هراس انداخت.  ترکیه که به همراه آمریکا ، متحدین منطقه ای و غربی خود عامل اصلی  شکل گیری گروهائی نظیر داعش، النصره و غیره بوده و با آموزش و تسلیح آنها  درکنار عربستان سعودی و قطر به کشتار و ویرانی در عراق  سوریه دامن زده  است ،دربرابر موفقیت های نیروهای انقلابی کرد و بواسطه پشتیبانی افکار عمومی مترقی جهان از این جنبش اگر چه برغم تهدیدات و سنگ اندازیها علنا نتوانست از حملات داعش به نیروهای رزمنده کانتون های سه گانه کردستان سوریه پشتیبانی کند اما حمایت نهان از داعش نیز نتوانست پیشرویها و موفقیت های نیروهای انقلابی را مهار سازد . اکنون دولت اردوغان درحالی ظاهرا و علتا به داعش اعلام جنگ کرده است که هدف اصلی آن زدودن ننگ همکاری باداعش درافکار عمومی و ایجاد اختلال و وقفه درمبارزات کردهای سوریه ازطریق ایجاد منطقه امن و جلوگیری از سقوط افرین و اتصال آن با کانتون های موجود درکردستان سوریه است که میتواند راه دریائی کردستان را باز و از وابستگی آنها به ترکیه بکاهد.

علاوه براینها نه ترکیه و نه متحدان آمریکائی و غربی آن و نه هیچکدام از دول منطقه تحمل سیستم خودمدیریتی و کنفدرالیسم دموکراتیک در منطقه، بویژه در همسایگی خود را ندارند. پدیده ای که موفقیت های آن میتواند درمبارزات توده های زحمتکش مردم منطقه که در زیر مهمیز نظامهای ارتجاعی هستی و نیستی اشان را برباد میبینند تاثیر تعیین کننده ای بگذارد. لذا حزب حاکم ترکیه نه تنها از این جهت که تثبیت سیستم خودمدیریتی  وکنفدرالیسم دموکراتیک میتواند  به  رشد آگاهی و ارتقای مطالبات ومبارزات زحمتکشان ترکیه بویژه توده های تحط ستم واستثمار کردستان تاثیر گذاشته و انرا به سمت رادیکالتر شدن سوق دهد، بقای چنین سیستمی را برنتافته و با تمام نیرو برای نابودی آن خواهد کوشید.
درعرصه داخلی نیز پیروزی  حزب دموکراتیک خلقها (ه -د- پ) قدرت انحصاری (آ-ک –پ) را با چالش جدی مواجه کرد و این حزب اکثریت مطلق پیشین در پارلمان را از دست داد و بدین ترتیب نقشه اردوغان برای تغییر قانون اساسی و کسب اختیارات بیشتر برای ریاست جمهوری را نقش برآب کرد. اکنون حزب حاکم ترکیه با پس زدن  پروسه صلحی که از دو سال قبل آغاز شده بود و با ازسرگیری جنگ با نیروهای  پ ک ک  برآن است تا بخشی از رای دهندگان  به حزب دمکراتیک خلقها و نیز آرای ناسیونالیستهای ترک را به سمت خود جذب کند و با برگزاری انتخابات زو درس  به اکثریت لازم جهت تشکیل دولت و تغییر در قانون اساسی دست یابد. این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که  اردوغان تلاش خواهد کرد تا با اعلام شرایط اظطراری  و با انتساب رهبران حزب دموکراتیک خلقها به پ – ک – ک  رهبران و فعالین این حزب را بازداشت کرده و مانع از فعالیت آنها در انتخابات آتی گردد. به جرات میتوان گفت که حزب حاکم ترکیه ضمن پیشبرد استراتژی سرنگونی اسد، مهار و نابودی جنبش انقلابی کردستان سوریه ، دست به کودتائی زده است که هدف عمده آن سرکوب جنبش انقلابی خلق کرد و سایر جنبشهای اجتماعی ترکیه است. اینکه اوضاع بسیار بغرنج منطقه و قدرت و توان نظامی و اجتماعی پ ک ک و پ ی د  و افکار عمومی مترقی ترکیه و جهان اجازه رسیدن اردوغان به اهداف ارتجاعی اش را خواهند داد ، امری است که تشنگان قدرت و ثروت  از آن غافل هستند. تردیدی نیست که نیروهای انقلابی کردستان سوریه و ترکیه با پشتیبانی زحمتکشان کردستان و افکار عمومی مترقی جهان از پس حملات ددمنشانه دولت سرکوبگر ترکیه برآمده واز این آزمون نیز سربلند بیرون خواهند آمد .

ما ضمن محکوم کردن اقدامات توطئه گرانه و سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی کردستان و نیروهای چپ و ترقی خواه ترکیه  و مداخله کشورهای امپریالیستی در تحولات منطقه  از کارگران و زحمتکشان و ازسازمانها و مجامع انقلابی و بشردوست دعوت میکنیم که از کمک و یاری به نیروهای انقلابی درگیر با جریانات ارتجاعی و دول سرکوبگر منطقه دریغ نورزند .

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

هشتم مردادماه 1394

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »