اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی و چپ را محکوم میکنیم

سیاست سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی و چپ را محکوم میکنیم

دولت ترکیه با آغاز حملات نظامی و بمباران مناطق استقرار نیروهای (پ ک ک) آتش بس شکننده ای را که از دوسال قبل میان نیروهای نظامی (پ ک ک) و ارتش ترکیه برقرارشده بود، شکست وتمام امید واریهای نیروهای دموکراتیک و زحمتکشان ترکیه برای  حل مسائل از طریق مسالمت آمیز را نقش برآب کرد  واینک شبح جنگ وکشتاربرفرازترکیه درپرواز است. ترکیه علاوه بربمباران مداوم پایگاه های  (پ ک ک) درقندیل، نیروهای کرد  ی. پ.گ”درسوریه را نیز که درخط مقدم جبهه جنگ علیه  داعش میرزمند، بمباران کرده است .

هفته گذشته بعداز انفجار درمحل گردهمائی جوانان سوسیالیست ترکیه که برای جلب حمایت و کمک رسانی به کوبانی درشهر «سوروچ» گردهم آمده بودند بابرجای گذاشتن بیش از 33 قربانی و تعدادی زخمی بهانه لازم را به حزب حاکم (آ ک پ) داد تا اهداف سیاسی خودرادراشکال دیگری به پیش ببرد. بعد از این اقدام جنایتکارانه درحالیکه  انگشت اتهام( چه بدلیل احتمال دست داشتن حزب حاکم ترکیه دراین جنایت و چه بخاطر عدم تامین امنیت  این تجتع مسالمت آمیز )،به سمت حزب حاکم نشانه رفته بود با برعهده گرفتن مسئولیت انفجار توسط داعش و کشته شدن دومامورامنیتی بدست نیروهای ( پ ک ک) که گفته میشود به انجام عملیات داعش یاری کرده بودند، دولت ترکیه با اعلام خطر کشیده شدن درگیریهای سوریه به داخل خاک ترکیه همزمان با بمباران مواضع داعش بمباران محل استقرار نیروهای پ ک ک  درکوهستان قندیل را نیزآغاز کرد. علاوه برآن بمباران مواضع نیروهای  ی پ گ درسوریه  و موج دستگیریهای گسترده هواداران پ ک  ک ومبارزین و مخالفین سیاست های اردوغان درسراسر شهرهای ترکیه نشاندهنده این واقعیت است که حزب حاکم  (آ ک پ) برای جبران شکست های سیاسی خود درداخل و خارج از ترکیه بدنبال ماجراجوئی های خطرناکی است .

درعرصه منطقه شکست سیاست های  حزب حاکم عدالت و توسعه وشکست سیاست های آن درداخل ترکیه که درانتخابات پارلمانی اخیر بازتاب یافت  علل عمده اتخاذ سیاست های جدید دولت ترکیه محسوب میشود .

درحالیکه تلاش اردوغان برای سقوط سریع دولت اسد  و روئیای تشکیل امپراطوری جدید با بن بست مواجه شده بود مبارزه گسترده نیروهای  انقلابی کردبرعلیه داعش و مقاومت زنان و مردان کوبانی دردرهم شکستن محاصره شهر وموفقیت در تثبیت سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک، بعنوان آلترناتیوی  دموکراتیک وانقلابی دربرابر جریانات اسلامی و دول ارتجاعی منطقه ، اقبال افکار عمومی از این سیستم ، حزب حاکم ترکیه را به هراس انداخت.  ترکیه که به همراه آمریکا ، متحدین منطقه ای و غربی خود عامل اصلی  شکل گیری گروهائی نظیر داعش، النصره و غیره بوده و با آموزش و تسلیح آنها  درکنار عربستان سعودی و قطر به کشتار وویرانی درعراق  سوریه دامن زده  است ،دربرابر موفقیت های نیروهای انقلابی کرد و بواسطه پشتیبانی افکار عمومی مترقی جهان از این جنبش اگر چه برغم تهدیدات و سنگ اندازیها علنا نتوانست از حملات داعش به نیروهای رزمنده کانتون های سه گانه کردستان سوریه پشتیبانی کند اما حمایت نهان از داعش نیز نتوانست پیشرویها و موفقیت های نیروهای انقلابی را مهار سازد . اکنون دولت اردوغان درحالی ظاهرا و علتا به داعش اعلام جنگ کرده است که هدف اصلی آن زدودن ننگ همکاری باداعش درافکار عمومی و ایجاد اختلال ووقفه درمبارزات کردهای سوریه ازطریق ایجاد منطقه امن و جلوگیری از سقوط افرین واتصال آن با کانتون های موجود درکردستان سوریه است که میتواند راه دریائی کردستان را باز وازوابستگی آنها به ترکیه بکاهد.

علاوه براینها نه ترکیه و نه متحدان آمریکائی وغربی آن و نه هیچکدام از دول منطقه تحمل سیستم خودمدیریتی و کنفدرالیسم دموکراتیک در منطقه، بویژه درهمسایگی خود را ندارند. پدیده ای که موفقیت های آن میتواند درمبارزات توده های زحمتکش مردم منطقه که درزیر مهمیز نظامهای ارتجاعی هستی و نیستی اشان را برباد میبینند تاثیر تعیین کننده ای بگذارد.لذا حزب حاکم ترکیه نه تنها ازاین جهت که تثبیت سیستم خودمدیریتی  وکنفدرالیسم دموکراتیک میتواند  به رشد آگاهی و ارتقای مطالبات ومبارزات زحمتکشان ترکیه بویژه توده های تحط ستم واستثمار کردستان تاثیر گذاشته و انرا به سمت رادیکالترشدن سوق دهد، بقای چنین سیستمی را برنتافته و با تمام نیرو برای نابودی آن خواهد کوشید.

درعرصه داخلی نیز پیروزی  حزب دموکراتیک خلقها (گ-د- پ) قدرت انحصاری (آ-ک –پ) را با چالش جدی مواجه کرد و این حزب اکثریت مطلق پیشین درپارلمان را ازدست داد وبدین ترتیب نقشه اردوغان برای تغییر قانون اساسی و کسب اختیارات بیشتر برای ریاست جمهوری را نقش برآب کرد. اکنون حزب حاکم ترکیه با پس زدن  پروسه صلحی که ازدوسال قبل آغاز شده بود و با ازسرگیری جنگ با نیروهای  پ ک ک  برآن است تا بخشی از رای دهندگان  به حزب دمکراتیک خلقها و نیز آرای ناسیونالیستهای ترک را به سمت خود جذب کند و با برگزاری انتخابات زودرس  به اکثریت لازم جهت تشکیل دولت و تغییر درقانون اساسی دست یابد. این واقعیت را هم نباید ازنظر دورداشت که  اردوغان تلاش خواهد کرد تا با اعلام شرایط اظطراری  وبا انتساب رهبران حزب دموکراتیک خلقها به پ – ک – ک  رهبران وفعالین این حزب رابازداشت کرده ومانع از فعالیت آنها درانتخابات آتی گردد. به جرات میتوان گفت که حزب حاکم ترکیه ضمن پیشبرد استراتژی سرنگونی اسد، مهار و نابودی جنبش انقلابی کردستان سوریه ، دست به کودتائی زده است که هدف عمده آن سرکوب جنبش انقلابی خلق کرد وسایرجنبشهای اجتماعی ترکیه است. اینکه اوضاع بسیار بغرنج منطقه و قدرت و توان نظامی واجتماعی پ ک ک و پ ی د  و افکارعمومی مترقی ترکیه وجهان اجازه رسیدن اردوغان به اهداف ارتجاعی اش را خواهند داد ، امری است که تشنگان قدرت و ثروت  ازآن غافل هستند. تردیدی نیست که نیروهای انقلابی کردستان سوریه و ترکیه با پشتیبانی زحمتکشان کردستان و افکار عمومی مترقی جهان ازپس حملات ددمنشانه دولت سرکوبگر ترکیه برآمده واز این آزمون نیز سربلند بیرون خواهند آمد .

ما ضمن محکوم کردن اقدامات توطئه گرانه و سرکوبگرانه دولت ترکیه علیه نیروهای انقلابی کردستان و نیروهای چپ و ترقی خواه ترکیه  ومداخله کشورهای امپریالیستی درتحولات منطقه  از کارگران و زحمتکشان و ازسازمانها و مجامع انقلابی و بشردوست دعوت میکنیم که از کمک ویاری به نیروهای انقلابی درگیر با جریانات ارتجاعی و دول سرکوبگر منطقه دریغ نورزند

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

هشتم مردادماه 1394

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »