اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سوء استفاده رژیم از کادر درمان

منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۹

حکایت غریبی است این جمهوری پلید و شارلاتان که موجب شده تمامی مفاهیم اخلاقی باز تعریف شود ، از جمله هر آنچه از ، ازخود گذشتگی و تعهد و مسئولیت پذیری تاکنون استنباط کردیم رنگ دیگری یافته است . با همه گیری کرونا که تمام جهان را تحت تاثیر قرار داده ،  پوچی و به بن بست رسیدن مناسبات سرمایه داری حاکم بر جهان به بهترین شکلی عیان شد که حتی در تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی افراد جامعه درمانده شده اند و در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی هم  فقرا و اغنیا ، دارا و ندار هر کدام سهمی مناسب ! خود را دارند  ، این وضعیت در ایران با برجستگی و نمودی بیشتری آشکار شده . درایران اسیر یکی از فاسد ترین و شقی ترین رژیمهای تاریخ معاصر که همه چیز در خدمت سود جویی و طمع سرمایه داران حاکم قرار دارد ، وضعیت کرونایی هم موقعیت مناسبی را فراهم کرد ، در حالی که در قانون اساسی خود رژیم تامین بهداشت عمومی برای همگان تاکید شده ، با دریافت هزینه های گزاف بابت درمان بیماران کرونایی که بعضا در بیمارستانهای لاکچری به چهل میلیون تومان رسیده و برای کارگران و زحمتکشان و توده های ستمدیده شهر و روستا که در این ماهها با کمترین درآمد حتی ناتوان از تامین معاش روزانه خانواده ، روزگار گذرانده اند طبعا پرداخت هزینه درمان برایشان از محالات است و به همین دلیل علیرغم عدم انتشار امار درست توسط رژیم بخش اعظم فوتی های ناشی از کرونا در مناطق محروم و فقر زده بوده و به قول معروف مرگ فقرا هم صدا ندارد . آنچه از تعهد و از خود گذشتگی ذکر شد در قاموس رژیم فقط نسبت به طبقات مرفه و ثروتمندان و سرمایه داران است ، اصلی ترین بخش جامعه که در صف مقدم جدال با این همه گیری قرار دارد کادر درمان و پرستاران و پرسنل بیمارستانها هستند که در این یکسال به زیباترین شکلی تعهد و از خود گذشتگی و مسئولیت پذیری را تجلی بخشیدند ولی آنچه دریافت کردند جز خیانت و فرومایگی از جانب رژیمی که در بوق و کرنا از آنها به عنوان فرشتگان آسمانی که زینب گونه !! به کار مشغولند نام برده چیزی ندیدند ، زمانی که در بهار امثال همه گیری به اوج خود رسید اقدام به استخدام انبوهی از پرستاران بیکار کرد آنهم با قرار دادهای ۸۹  روزه که هیچ گونه تعهد بیمه ای و حقوقی برای وزارت بهداشت نداشته باشد و فقط پرداخت حقوق مطرح باشد و به بدلیل بیکاری و نبود درآمد هزاران پرستار به این قرار داد تن دادند و به کار مشغول شدند با این وجود با اتمام قرار داد دریافت حقوق ، شد معضل جدیدشان و هر روز در شهرهای مختلف شاهد تجمعهای متعدد آنها برای دریافت حقوق شان هستیم ، در این رابطه رژیم وقاحت را به منتها رساند و وزارت بهداشت بعد از اعلام شهرهایی تحت عنوان شهرهای زرد به بیمارستاهای این شهرها ابلاغ کرد که با پرستاران مازاد پیش از سر رسیدن موعد قراردادشان با آنها تسویه حساب کنند و شرم آورتر این که همین تسویه حساب هم فقط بر روی کاغذ انجام شد و بیشتر این افراد بدون دریافت مبلغی از کار برکنار شدند و به خیل طلبکاران وزارت بهداشت پیوستند ، این در حالی است که بیمارستانها از قبل تستهای کرونا و مراحل درمان آن درآمد سرشاری بدست آورده اند و بودجه های کلانی در اختیار وزارت بداشت قرار داده شده  ، این در حالی است که رژیم هزینه نجومی خرج توسعه تسلیحات موشکی و سایتهای اتمی میکند . بی دلیل نیست که هزاران پزشک و پرستار که وجودشان برای بهداشت و درمان حیاتی است تن به مهاجرت داده اند . البته در جامعه ای که سیاستهای درمانی و بهداشتی آن توسط رهبری سادیستی و مخبط تنظیم شود و رساله پزشکی معتبر آن صحیفه سجادیه و دانشمندان آن امثال جانیانی چون فخری زاده و مهندسان پزشکی اش آدمکشان مخترع کرونا یاب باشند و داروهای معتبر آن روغن امام کاظم و عنبر نسا و زهر زنبور ادرار شتر باشد بیشتر از این انتظار میرود ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »