اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول ماه مه

سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول ماه مه

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
April 21, 2013

سمینار جنبش کارگری بمناسبت اول مه
سخنرانی، بحث و پرسش و پاسخ

اوضاع سیاسی و موقعیت جنبش کارگری

ü سیاست کارگری در قبال جدالهای درون حکومتی
ü کارگران و آلترناتیو سازی
ü فقر و بیکاری و گرسنگی
ü مسائل اساسی طبقه کارگر در اوضاع کنونی
سخنرانان :
فاتح شیخ، حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
صدیق اسماعیلی، حزب کمونیست ایران
یدی شیشوانی، اتحاد فدائیان کمونیست
صالح احمدیان، هسته اقلیت
جمعه 26 آپریل، ساعت 5 بعدازظهر
در آ. ب. اف مرکزی، طبقه سوم
ABF – Sveavägen 41, Beskow salen, Fredag 26 april, kl. 17.00 – 21.00
از عموم علاقه مندان برای شرکت در این جلسه دعوت میکنیم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم
Tel: 072- 837 94 51

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »