اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سرانجام کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه درنتیجه اتحاد و پایداری به بخشی ازخواست هایشان رسیدند

کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه  درنتیجه اتحاد و هشیاری و مقاومت دربرابر تهدیدات کارفرما و دولت  سرانجام به بخشی از خواست هایشان رسیده و به سرکارهای خود بازگشتند. این موفقیت بیش ازهمه نتیجه استقامت و پایدار ی کارگران و تن ندادن آنها به سازش و عقب نشینی از خواستهایشان از یکسو واقدام به اعتصاب تظاهراتی واستفاده از فضای جامعه و رسانه های مختلف برای رساندن صدایشان بهتوده های مردم ومطلع کردن آنهااز خواست ها و مطالبات شان بود. درهمین رابطه سندیکای شرکت نیشکر هفت تپه گزارشی را از روند این اعتصابات و پیروزی آن منتشر نموده است که درزیر ملاحظه میکنید.

پیام سندیکای  کارگری  شرکت نیشکر هفت تپه، به کارگران هفت تپه، تشکل ها و فعالین جنبش کارگری

همرزمان کارگر؛

اعتصاب کارگران نیشکر هفته تپه که از 18 آذرماه 1396 شروع شده بود در مورخ 23 آذر طی نشست نمایندگان کارگران با مسئولین کارخانه وفرماندارشوش بصورت مشروط فعلا پایان گرفته است.  دراین نشست مسئولین به نمایندگان کارگران قول مساعد داده اند که حقوق های معوقه و مزایای تمام کارگران پرداخت خواهد شد

یکی دیگر ازخواست های کارگران دراین نشست به رسمیت شناختن “سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه” بوده است ونماینده گان کارگری براین امرپای فشرده اند که این سندیکا باید از طرف مدیریت  کارخانه و مسئولین به رسمیت شناخته شود، که مسئولین فعلا با این خواست توافق کرده اند. اما شناخت وتجربه، به ما کارگران آموخته است مسئولین و حامیان  نظام سرمایه داری، وقتی خود را مجبوربه جوابگویی می دانند که ترس ازاعتصاب و اتحاد کارگری، سراپای آنها را به لرزه درآورده باشد.

پس ما کارگران باید آگاه باشیم و فریب آنها را نخوریم وهمیشه به نیروی خود باور داشته باشیم وآگاه باشیم در صورت عدم اجرای خواست هایمان، باید به اعتراض و اعتصاب ادامه دهیم.

اما با توجه به تمامی موارد ذکر شده باید به کارگران هفت تپه تبریک وشادباش گفت. تبریک به شما و همسران ودیگر اعضای خانواده های کارگری که درچند روز گذشته در کنارهم بودید وبا توجه به تمامی دسیسه های تفرقه افکنانه آشکاروپنهان حامیان سرمایه، شما ازصف کارگری جدا نشدید و با اتحاد و همبستگی توانستید به صاحبان سرمایه، ثابت کنید که ما درد مشترک داریم و این دردمشترک تنها درمان نمی شود.

به این ترتیب ما اعضای ” سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه”  این پیروزی بسیارموقت وهمچنین عقب نشینی موقت صاحبان سرمایه در این عرصه را به شما شاد باش گفته ودست یکایک شما را به گرمی می فشاریم.

تشکل های کارگری و فعالین کارگری ؛

ما بعنوان سندیکای کارگرن نیشکر هفت تپه ازهمگی شما که دراین مدت اخبار اعتصاب کارگران را به اشکال گوناگون ازطریق سایت های مربوطه ودیگر صفحات اجتماعی ازجمله تلگرام ، فیس بوک و اینستاگرام انتشارداده اید بسیارممنون هستیم . همچنین از تمامی  تشکل ها و فعالینی که تلاش کردند اخبار و گزارشات کارگران هفت تپه را از طریق کانال  تلگرامی سندیکای هفت تپه  syndica_7tape@   دنبال کنند و این اخباررا ازطریق صفحه رسمی  تلگرام سندیکا بازانتشاردهند کمال تشکر را داریم .

اما باید یادآور شویم که سندیکای هفت تپه طی یک مبارزه طولانی و رو در رو وتحمل رنج ها و مشقات فراوان، اخراج و زندانی شدن تعدادی از پیشروان کارگری ایجاد شد و با توجه به تمام فشارهای امنیتی، این سندیکا  تا کنون به کار وفعالیت خود ادامه داده است.اما متاسفانه اندک  افرادی که خود رامدافع جنبش کارگری دانسته به هر دلیلی، آگاهانه نقش وجایگاه سندیکای کارگری هفت تپه را نادیده می گیرند که این نگاه کاملا غیر کارگری می باشد.

پیشروان و فعالین جنبش کارگری باید کارگران را به ایجاد تشکل های مستقل کارگری رهنمود شوند و آنجا که تشکل های کارگری ایجاد شده اند، باید کارگران را تشویق به عضویت در تشکل محل کارکنند.

بنا براین باور ما براین است که منافع جنبش کارگری با نگاه های تنگ نظرانه و گروهی همخوانی نداشته و ندارد. پس باید با نگاه جنبشی به منافع طبقه کارگرنگاه کرد تا بتوانیم در کنارهم، مبارزه طبقاتی کارگران را به پیش ببریم. ما در شرایطی زندگی می کنیم که سرمایه داری شمشیر خود را از رو بسته و سعی می کند بیشتر از گذشته سفره بی رونق ما را بی رونق ترکند، دلیل گفته ما بودجه پیشنهادی دولت برای سال 97 می باشد  که آشکارا قراراست بار تمام مشکلات را بردوش کارگران بیاندازد ونه تنها نان را از ما بگیرند بلکه همان خدمات ناچیز را از ما دریغ کنند. پس لازم است با برنامه عمل کارگری، برای داشتن نان و آزادی مبارزه کنیم . ما بعنوان سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه خواستار اتحاد عمل هر بیشتر تشکل ها کارگری در ایران  هستیم .

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران

نابود باد نظام سرمایه داری

سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه

آذر ماه 1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »