اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

“سال جدید،فصلی نوین در مبارزات”

با تمامِ افت و خیزها، مشکلات معیشتی، تهدیدها، سرکوب‌ها و سایر معضلات، سال 1402 به پایان رسید و سالی جدید از راه رسید.حالا دیگر حتی کودکانی که به مدرسه نمی‌روند نیز با این کارکرد طبیعت آشنایی دارند که سوز و سرما و برف و باران همیشگی و ابدی نیست و مدت و حدّت آن هرچقدر هم که باشد در نهایت چاره‌ای ندارد جز اینکه جای خودش را به سرسبزی، طراوت، نشاط و امید بدهد. نه داستان‌ها و اساطیر عامیانه بلکه تاریخ، گواهِ این ادعاست. بانیان ظلم و ستم، تزویر و ریا، بی‌عدالتی و چپاول و فساد و تباهی در نهایت محکوم به فنا و نابودی شده اند. این پروسه در در موارد مختلف، متفاوت اما محتوم بوده است. اکنون نیز با آمدن مجدد فصل بهار بارِ دیگر به ما یادآوری شد که هیچ سوز و ظلمتی ابدی نیست. در سال گذشته مبارزات کارگری، جنبش‌های بازنشستگان، فعالیت‌های اعتراضی، اعتصاب، تحریم انتخابات و موارد بسیاری از حرکت‌های توده‌ای را شاهد بودیم که هریک ضربه‌ای مهلک بر پیکر رو به موتِ رژیم وارد آورد.اما باز هم با شوک درمانی های گوناگون و به کمک سال‌ها تجربه ی ظلم و ستم حاکمان، رژیم بارِ دیگر از مرگ رست.وظیفۀ هر انسان آزاده و عدالت پیشه‌ای در سال جدید تداوم راه مبارزاتی گذشته و افزودن بر آتش خشم توده‌ای است. سال‌ها تجربه ی مبارزه، به راحتی و رایگان بدست نیامده بلکه با تقدیم عزیزترین جان‌ها و ریخته شدن سرخ‌ترین خون‌ها حاصل شده.این مهم همواره به ما خاطرنشان می‌کند راهِ تغییر و گام برداشتن به جلو نه به آسانی و راحتِ جان بلکه از صعب العبور ترین و سخت ترین مسیرها می‌گذرد. تنها کسانی توانایی گام برداشتن و رفتن در این مسیر را دارند که عشق به انسانیت و عدالت آنان را از هر گونه تعلق به “خود”باز داشته باشد.بی شک برای چنین بودن باید کوشید از آنها الگو پذیرفت و به راه آنان دعوت نمود.در سال گذشته اتحادها و ائتلاف های جدیدی در جنبش چپ اتفاق افتاد که در آغاز امیدوارکننده و مثبت تلقی میشد اما در نهایت متاسفانه به سرنوشت حرکت‌های گذشته دچار شد و از هم گسست یا در بهترین حالت در حد بیانیه مشترک نوشتن و امضاهای پای یک نوشته باقی ماند! با آغاز سال جدید فرصت‌ها برای اتحادی قوی‌تر و کوبنده تر در جبهه چپ را غنیمت شماریم و از حرکت‌ها و جنبش‌های کارگری در سطوح مختلف در سراسر جهان بیاموزیم و استقبال کنیم.حال که دستمزد طبقه کارگر به یک شوخی تبدیل شده و وضع معیشت مردم روز به روز فاجعه آمیزتر می‌شود، با شاخص‌های بسیاری می‌توان پیش بینی کرد امسال برای حاکمان و رژیم سال سختی خواهد بود،سالی که اگر “ما” باشیم و ایستادگی کنیم سال بزرگ و تاریخ سازی خواهد بود…
نوروز مبارک
زنده باد انقلاب سرخ توده ها
زنده باد سوسیالیسم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »