اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

زنده باد رزم ماندگار کارگران نفت !

کمیته تهران


نظر به اینکه در جریان اعتصابات کارگری اخیر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، کارگرانِ روزمزد، پروژه ای، پیمانکاریِ بیش از ۶۰ شرکت در دست‌کم هشت استان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، تهران، اصفهان، آذربایجان‌غربی، کرمان و ایلام در روزهای اخیر شرکت کرده‌اند و کارگران رسمی شرکت های مذکور نیز در برخی نقاط به این اعتصابات پیوسته اند.

و نظر به اینکه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت نیز، فساد در خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی، قراردادهای موقت، نداشتن امنیت شغلی، حوادث مرگبار کار و نامتناسب بودن دستمزدها با گرانی را از دلایل مورد اعتراض جنبش کارگری غیر دولتی در ایران اعلام نموده است و رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط ‌زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، پایان دادن به امنیتی‌سازی محیط‌های کار، به رسمیت شناخته‌شدن حق تشکل‌یابی، برگزاری تجمع و اعتراض کارگران هم از دیگر مطالبات کارگران می باشد،

ما در شرایط موجودِ اعتصابات کارگران(یعنی طبقه ای که در نظام سرمایه داری، کلِ بار مسوولیت جامعه را جبرا بر عهده گرفته، بی آنکه از منافع آن بهره مند گردد) بر ضرورت سازماندهی هرچه بیشتر و ایجاد هسته های مخفی سرخ و تلفیق کار مخفی و علنی در میان کارگران و در جهت پیوستنِ کارگران سایر اصناف به اعتصابات سراسری، به عنوان یکی از وظایف اصلی نیروهای خود در مبارزه با حاکمیت فعلی، تاکید می نماییم.
همچنین سازمان ما با اشاره به اهمیت و لزوم اتحاد مستمر کارگران، به مثابه ی طبقه ای که اکثریت اعضای جامعه را تشکیل می دهد و در آن، آگاهی به ضرورت انقلاب بنیادین برای محو و لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، به لحاظ تاریخی تا به حدی رشد یافته و نیاز است که بستر تسریعِ رشد آگاهی طبقاتی، هرچه بیشتر توسط احزاب پیشرو کمونیست، در ارتباط با کارگران و توده های تحت ستم فراهم شود،
موکدا اعلام میکنیم :که اگرچه بدیهی است که جنبش های خود بخودی اخیر کارگران به لحاظ فقدان آگاهی و سازماندهی طبقاتیِ لازم در جهت سرنگونی طبقات، خود مستقلا نمیتواند به انقلاب طبقاتی منجر شود اما معتقدیم که با تلاش نیروهای فدایی کمونیست در جهت پیوند با توده های کارگری و کنار زدن هرچه بیشتر ماهیت شورشی و تقویت جنبه ی انقلابی این تضاد های طبقاتی و اعتصابات، نهایتا آگاهی که محصولِ حرکت تاریخی است ، خود را با این تحرکات کارگری و جنبش، پیوند می دهد و کارگران و فرودستان با خود آگاهی به صفوف انقلاب مسلحانه توده ای علیه نظم موجود می پیوندند.

 

سرنگون باد رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فداییان کمونیست

کمیته ایالتی تهران 30/4/1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »