اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

زنان قهرمان روستای ابولفضل از کاشانه خود به دفاع برخواستند

در پی حمله نیروهای سرکوبگر انتظامی به همراه نیروهای تخریبگر شهرداری به روستای ابولفضل که برای این تخریب با ممانعت سکنه روستا مواجه شدند به مردم مخالف و اهالی روستا با گلوله پاسخ دادند و تعداد بی شماری را زخمی نمودند پس از این خواستند با لودر به تخریب بپردازند که زنان برای جلوگیری از انها به میدان امدند فیلم نشان داده شده مقاومت یکی از زنها برای جلوگیری از تخریب را نشان می دهد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »