اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

زاپاتیستها سفر تاریخی خود را به طرف اروپا آغاز کردند!

بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست                                     

روز دوشنبه 3 ماه مه 7 نفر از نماینده گان ارتش رهائیبخش زاپاتیستها (EZLN)

سفر تاریخی خود را از بندر “جزیرۀ زنان” در غرب مکزیک به طرف اروپا آغاز نمودند. هیئت نماینده گی ارتش رهائیبخش زاپاتیستها به نامهای لوپیتا، کاریلینا، ایکسمنا، یولی، برنال، داریو و ماریخوزه توسط پنج نفر از دریانوردان کلمبیایی و آلمانی همراهی میشوند. حدودا در ظرف 6 هفته آینده کشتی بادبانی این هیئت زاپاتیستی به شهر (Vigo) در ایالت گالیس درشمال غربی اسپانیا خواهند رسید. از این محل، سفر جهانی این جمع به قاره های دیگر در سراسر دنیا انجام خواهد گرفت. تدارک این سفر ماههاست که از طرف زاپاتیستها و تشکلها، احزاب و مجامع همبستگی با زاپاتیستها در کشورهای مختلف، صورت گرفته است. برنامه و تدارکات و همراهی با زاپاتیستها در این سفر در مناطق مختلف اروپایی بخوبی سازماندهی شده است. بخصوص در کشورهای غرب اروپا فرانسه، آلمان، بلژیک گزارش میرسد که  خیلی از فعالین سیاسی در اروپا علاقمند هستند با انقلابیون زاپاتیست ملاقات کنند. احزاب، سازمانها و مجامع مختلف با شور و علاقه میخواهند که با برگزاری مراسمهای سخنرانی از هیئت زاپاتیستها در شهرهای مختلف دعوت کنند تا آنها از اوضاع کنونی در مکزیک گزارش دهند. مسئولین تدارکات سفر هیئت زاپاتیستها در اروپا (Ya-Basta) خاطر نشان کرده اند که زاپاتیستها در این سفر نه برای تشریح وضعیت مکزیک دست به این سفر زده اند بلکه آنها بیشتر از هر چیز میخواهند از مبارزات و فعالیتهای اجتماعی سیاسی توده ای و مردمی و از تشکیلات و فعالیتهای  سازمانهای خارج از مکزیک آشنا شوند.                                                                               

این سفرکه توسط یک کشتی بادی صورت می گیرد یک سمبل ضد استعماربودن را در خود نهفته است. در پیامی که در ماه آوریل ارتش رهائیبخش زاپاتیستها اعلام کرده است، این حرکت را یک “حرکت تصرفی” و به عنوان”حملۀ زاپاتیستها” نام گذارده است. درتاریخ 13 اوت 2021، درست روزی که اسپانیا در500 سال پیش مکزیک را به استعمار کشاند، هیئت (EZLN) در اسپانیا اقامت خواهد داشت. به این شکل ارتش رهائیبخش زاپاتیستها میخواهد با اسپانیا تصفیه حساب کند.                                                                                 

” بر خلاف آنموقع که حملۀ استعمارگرانۀ اسپانیا بر علیۀ ما صورت گرفت ما میخواهیم هم اکنون وارد اسپانیا شویم نه برای اینکه این کشور را تصرف کنیم بلکه میخواهیم تخم زندگی را در آنجا بکاریم.”  این بخشی از صحبتهایی ست که از طرف مویسز، فرمانده ارتش رهائیبخش زاپاتیستها  در ماه آوریل اظهار شده است.                                         

تهیۀ گزارش از طرف بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست    

مه  2021

 

پیشنهاد بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به تمامی سازمانها و تشکیلاتهای انقلابی و کمونیست ایرانی:                                                                     

  به تمامی نیروها، سازمانها و تشکیلات انقلابی و کمونیستی ایرانی پیشنهاد میکنیم که در مراسمهایی که برای هیئت (EZLN)

در ماههای ژوئن، جولای و اوت در خیلی از شهرهای اروپایی برگزار میشود، شرکت کرده و مبارزین انقلابی زاپاتیستها را از وضعیت و شرایط سرکوب در ایران باخبر کنید. در مراسمهای مجازی و غیرمجازی این هیئت شرکت کنید و چهرۀ دیکتاتوری، سرمایه داری و مذهبی رژیم جمهوری اسلامی را برملا کنید! بزودی زمان و مکان این مراسمها را بدست شما خواهیم رساند!                                                                       

بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست                                     

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »