اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

راههای رسیدن به همبستگی در جامعه در زمان جنگ و بحران – کنفرانس حزب چپ آلمان

شرکت در کنفرانس “حزب چپ” در جنوب آلمان

موضوع کنفرانس: “راههای رسیدن به همبستگی در جامعه در زمان جنگ و بحران”

به تاریخ 18 فوریه 2023 در شهر اشتوتگارت کنفرانس حزب چپ آلمان در ارتباط با “راههای رسیدن به همبستگی در جامعه در زمان جنگ و بحران” برگزار شد. به دعوت این حزب رفقای سازمان نیز در این کنفرانس شرکت نمودند.

بنا به تصمیمات اتحادیۀ اروپا و دولت آلمان در شرایطی که جنگ، بحران اقتصادی درخیلی از نقاط دنیا رو به افزایش است وهمچنان تعقیب و سرکوب از طرف حکومتهای دیکتاتور افزایش یافته است، اما قوانین محدویتهای پناهنده گی روز بروز در اروپا فزونی میآبد. اتحادیۀ اروپا در طی چند هفتۀ گذشته با خوشنودی حکومت نئوفاشیست ایتالیا و کشورهایی همچون مجارستان، لهستان، بلغارستان، اسپانیا تصویب ایجاد حصاری نظامی بیشتر و کنترل بی حد مرزها را به کرسی نشاند. در کنفرانس 18 فوریه “ژانین ویسلر” و “گوکای آکبولوت”، نماینده گان حزب چپ در پارلمان آلمان در برلین و “اوزلم دمیریل” نمایندۀ این حزب در پارلمان اروپا در بروکسل شرکت داشتند. در مباحثی که نماینده گان این حزب در این کنفرانس ارائه دادند به این نکات اشاره شد که دولت آلمان که از ائتلاف سوسیال دمکراتها، حزب سبزها و حزب لیبرالها شکل گرفته است بهمراه دیگر کشورهای غرب اروپا همچنان در دیوار کشیدن به دور اروپا بر علیۀ ورود پناهنده ها و مهاجرین قدم برمی دارد و معاهدات سیاسی / نظامی متعددی را با کشورهای جنوب اروپا و شمال آفریقا بسته اند. “حکومت آلمان اگر هم امکان اقامت و ویزا را برای کسی وضع کند تنها خواست و اهداف اقتصادی که قابل بهره برداری است را در نظر دارد”. هزاران نفر پناهنده و مهاجر در راه فرار از سرکوب، قحطی و خشکسالی در دریای مدیترانه و یا در شکنجه گاههای لیبی جان خود را از دست میدهند و دولت آلمان تنها نظاره گر این تراژدی ست. مبحث دیگر این کنفرانس در ارتباط با آموزش و تحصیل برابر برای شهروندان خارجی، پناهنده گان و مهاجرین بود. همچنین هر گونه تبعیض را بایستی از بین برد. اینکه چگونه میتوان تبعیض جنسی، کار و شغلی را بایستی از بین برد بدون اینکه ایجاد تفرقه و جدایی را بین اقشار مردم دامن زد؟  به بحث گذاشته شد – موردی که از طرف احزاب ارتجاعی و نئوفاشسیستها تبلیغ و ترویج میشود – و نیز حول حق کار و حقوق سیاسی اجتماعی برابر برای مهاجرین و پناهنده ها  نیز ازجمله مباحث این کنفرانس  محسوب میشد.

در همین بخش از مباحثات، یکی از رفقای سازمان به کارنامه 44 سالۀ رژیم جمهوری اسلامی پرداخت و سیاستهای تروریستی و فعالیتهای رژیم در خارج از کشور و همچنین کشتار دگراندیشان، زنان، جوانان و کودکان وکارگران وزحمتکشانیکه برای احقاق حقوق خود دست به مبارزه میزنند پرداخت و مبارزات دهها سال مردم ایران بخصوص  خیزش انقلابی  با پیشگامی زنان  در ماههای اخیر و اقدامات سرگوبگرانه وکشتار بی رحمانه  رژیم درمقابله با این اعتراضات گسترده پرداخت و شرکت کنندگان درکنفرانس را به حمایت ازمبارزات کارگران وزحمتکشان بویژه مبارزات زنان برای رهائی از ستم وتیعیض و نابرابری دعوت کرد . تشریح سیاستهای ضدمردمی اقتصادی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی و وابستگی رژیم به تصمیمات و اوامر بانک جهانی  ونیز تشدید استثمار کارگران  و  اعمال ستم وتبعیض درامر زنان و ملیت های تحت ستم واستثمار و سرکوب تلاش کارگران برای داشتن تشکل و تحزب و اتحادیه و سندیکا و سرکوب آزادیهای سیاسی ومدنی ، موارد بحث دوم رفیق شرکت کننده در این کنفرانس بود.

در این کنفرانس با توجه به حضورو شرکت رفقای کرد از روژاوا و نقاط دیگر کردستان و افغانستان، رفقای سازمان در این روز، نشست جداگانه ای را نیز با این مهمانان داشتند وحول مسائل مختلف گفتگو کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »