اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

رانت خواران وقاتلان وفریبکاران، در لیست”انتخابات”

بامرگ ابراهیم رئیسی که بواسطه چهار دهه جنایت و مشارکت در قتلعام زندانیان سیاسی در سال 67 به آیت الله اعدام معروف بود ،انتخابات ریاست جمهوری اسلامی زودتر از موعد، در تاریخ هشتم تیر ماه برگزار میگردد.

برخی ها تصور میکردند که مرگ رئیسی  به آشفتگی و بحران در حکومت دامن خواهد زد . اما از شواهد وقرائن چنین بر میاید که مرگ او همچون نعمتی آسمانی بهترین فرصت را برای حاکمان فراهم کرده است تا به خیال خود بتوانند مطابق با تحولات جاری  وضعیت آشفته ودرمانده خود را سر وسامان دهند.

ابراهیم رئیسی در خرداد 1400 در یک نمایش مضحک انتخاباتی که در آن بنا به اعتراف رژیم بیش از 52 درصد از واجدین شرایط در کل کشور و 75 درصد از واجدین شرایط در تهران در انتخابات شرکت نکردند و علاوه برآن بیش از 4 میلیون نفر هم رای باطله به صندوق ها ریختند، بنا بفرموده در مسند ریاست جمهور اسلامی جلوس کرد.

او در هنگام انتخابات وعده وعید های زیادی مبنی بر مهار تورم ، بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه و حل مشکل مسکن و بهداشت و تعادل در سیاست خارجی و غیره را سرداد، اما در عمل  بحران اقتصادی تداوم یافت ، تورم بطور بی سابقه ای افزایش  پیدا کرد، بیکاری ، بی مسکنی و فقر و نداری بخش باز هم بیشتری از توده های مردم را در چنبره خود گرفتار نمود و سیاست خارجی در تناقض بین گرایش شرقی و غربی و درگیریهای منطقه گرفتار آمد . در این دوره سه ساله ریاست ایشان میلیونها نفر دیگر به زیر خط فقر رانده شدند .  هم زمان اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان  و مبارزات گسترده اقشار محروم ، تحت ستم واستثمار و تبعیض و نابرابری بر علیه حاکمیت  اوج گرفت  و در جنبش ” زن – زندگی – آزادی ” به اوج خود رسید. با در پیش گرفتن سیاست سرکوب خونین اعتراضات اجتماعی  و کشتار پیر و جوان و کودکان در کوچه ها و خیابانها و دستگیری واعدام های گسترده آزادیخواهان در همه سطوح از جمله کارنامه دوران ریاست جمهوری ایشان بود که نتایج خود اش را در رویگردانی گسترده مردم حتی بخش زیادی از طرفداران و وابستگان به دستگاه قدرت را نیز در بر گرفت . این وقایع تاریخی مهر عدم مشروعیت کامل رژیم حاکم را برای چندمین بار بر پیشانی او حک کرد.  بویژه عدم مشارکت مردم در نمایش انتخاباتی مجلس ارتجاع،  تائیدی دگر باره بود بروجود شکاف عظیم بین صاحبان قدرت و ثروت و اکثریت توده های مردم  و نیز تاکیدی چند باره بر ضرورت سرنگونی انقلابی  کلیت نظام حاکم که یکی از شعارهای محوری همه جنبشهای انقلابی در ایران  محسوب میشود.
رژیم  نامشروع گرفتار در بحران عدم مشروعیت آشکار، که خود را با خیزشهای خشم آگین مردم مواجه میدید اکنون با مرگ رئیسی فرصتی بدست آورده است تا بار دیگر سیاستهای عوامفریبانه  و فریبکارانه خود را بکار گیرد . این بار درانتخابات ریاست جمهوری بدقت مهندسی شده،  لیستی از کاندیداهای ذوب شده درولایت فقیه و گوش بفرمان را از قوطی شعبده بازی شورای نگهبان بیرون آورده است تا بلکه بتواند ضمن گرم کردن تنور انتخابات،  تیمی  منطبق با تحولات داخلی، منطقه وجهان را به روی صحنه بیاورد.
اینکه در طراحی رهبران رژیم  در پیشبرد اهداف اشان  چه پارامترهای دخیلی محاسبه و درنظر گرفته شده است وآیا در پیش برد آن موفق ویا ناموفق خواهند بود، به عوامل متعددی بستگی دارد که در اینجا فرصت پرداختن به یکایک آنها نیست . آنچه مسلم است  اکثریتی از توده های مردم بار دیگر فریب نخواهند خورد، بویژه میبینند که  هر تغییری که درترکیب کاندیداهای تایید صلاحیت شده داده شده باشد، لاجرم از دایره  قاتلان و رانت خواران و فاسدان ذوب شده در ولایت فقیه فراتر نمیروند و اصلاح طلب و اصولگرا همه سر و ته یک کرباسند و قبلا امتحان شان را پس داده اند و هیچ توهمی به تغییرات مثبت حتی در حد اصلاحات جرئی که بخش ناچیزی از خواسته های مردم را برآورد بکند، ندارند . اینرا خود سردمداران رژیم و حامیان خارجی آنها نیز میدانند . اما نباید فراموش کرد که نظام سرمایه داری از جمله نظام حاکم در ایران، همیشه تضاد و تناقضات و رقابت و کشمکش بر سر دست درازی به منافع یکدیگر را در درون خود دارند وهمواره در حال جناح بندی و ائتلاف و جدائی و جنگ قدرت و ثروت با هم هستند، اما در عین حال در حفظ و حراست از نظام طبقاتی با هم متحد ند و طبیعتا در رقابت سرمایه داران و دولتهای خارجی نیز هر کدام توسط گروهی از سرمایه داران، انحصارات و دول معظم سرمایه داری حمایت میشوند که موثرترین وسائل ارتباط جمعی و رسانه های پرقدرت را در اختیار دارند . از این رو نباید تاثر شان را در تحولات داخلی دست کم گرفت .  میتوان گفت که بیشترین سرمایه گذاری رهبران و استراتژیست های جمهوری اسلامی که از فریب مردم نا امید شده اند، بر روی نقش و تاثر  این پارامتر های داخلی و خارجی  انجام گرفته است.
غوغائی که بعد از انتشار لیست تائید صلاحیت شدگان براه افتاد
بعداز اعلام لیست تائید صلاحت شده ها از سوی شورای نگهبان که ابتدا با سکوت و بی اعتنائی رسانه ها مواجه شده بود، بفاصله اندکی بعد از آن شاهد براه افتادن طوفانی از مصاحبه ها گفتگو ها و مباحث در مدیای داخل و رسانه هائی نظیر بی بی سی – ایران اینتر ناسیونال – صدای آمریکا- رادیو فردا – و سایر رسانه های وابسته به امپریالیستها و قدرتهای جهان و منطقه بودیم که به بهانه حضور سعید پزشکیان اصلاح طلب  و به گفته خود اش ذوب شده در ولایت فقیه، تا جائی که میتوانند به  رژیم جمهوری اسلامی برای داغ کردن تنور انتخابات ورسیدن به اهداف اش یاری می رساندند و با تبلیغات گسترده خود این توهم را دامن میزنند  که با تائید صلاحیت  مسعود پزشکیان “اصلاح طلب” گوئیا کشتی بان را سیاستی دیگرآمده است و نظام با وارد کردن یک نفر از خود و منتقد خود، قرار است اصلاحاتی صورت دهد و حد اقل برخی از انتظارات اپوزیسیون خود و نیز بورژوازی طرفدارغرب در داخل و خارج کشور و بخش مهمی از خورده بورژوای و تجار و احیانا اقشاری از مردم وجوانان خواهان تغییر را بر آورده سازد . در میان  پنج کاندیدای جبهه پایداری، مداحان، پاسداران و مسجدی ها و منبری ها که سراپا آغشته به فساد ، جنایت و رانت خواری هستند، جادادن مسعود پزشکیان نماینده مجلس و وزیر بهداشت روحانی و منتقد ظاهری حاکمیت و مخالف ضمنی با  تعرض به زنان و دختران،  تصویری به جامعه  ارائه میدهد که نظام و در راس ان  خامنه ای  با استفاده از مرگ رئیسی و انتخابات زود هنگام در پی انتخاباتی پر شور و حضور مردم در پای صندوقهای رای است تا در حدی که میتواند برای نظام مشروعیت حداقلی دست و پا کند . چون در اصل تفاوتی نمیکند  چه کسی  و از کدام جناح و با چه ادعاهائی رئیس جمهور این نظام بشود  . زیرا که طرف چه اصولگرا باشد و چه اصلاح طلب، در این نظام تصمیمات ولی فقیه اصل است و دیگران تدارکاتچی بیش نیستند . تائید صلاحیت مسعود پزشکیان آذربایجانی و متولد در مهاباد و تکلم به دوزبان  ترکی و کردی و منتقد نظام در عین فرمانبری از ولایت فقیه،  درمقابل  افرادی نظیر قالیباف ، پور محمدی و جلیلی و، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی وزاکانی که  طشت رسوائی شان بر سر هر بامی زده شده است، دقیقا بمنظور گرم کردن تنور انتخابات  با توهم شرکت گسترده مردم آذربایجان و کردستان در آن است . و چنین است که در فضائی از بی تفاوتی و سکون و سکوت اولیه به یکباره خبرگزاریهای داخلی و خارجی وارد میدان شده و هیمنه هرچه گرمتر شدن تنور انتخابات را فراهم میکنند.
اما توده های زحمتکش مردم ، کارگران، زنان، جوانان ، اهالی فرهنگ و هنر ، دانشجویان ، خلقهای تحت ستم واستثمار و بطور کلی مبارزین علیه ستم و تبعیض ونابرابری که بیش از چهل سال عوامفریبیهای رژیم و جناح های مختلف درون آنرا تجربه کرده اند، نباید بار دیگر در گرداب فضای ایجاد شده در رسانه های جمعی و رادیو تلویزیونهای زینفع گرفتار شوند . چرا که آنها به تمامی از نمایشات عوامفریبانه اصولگرا و اصلاح طلب مدتها است که عبور کرده اند و میدانند که شرکت در چنین مضحکه انتخاباتی جز تداوم ستم واستثمار و تبعیض و نابرابری و فقر و نداری نتیجه دیگری در بر نداشته ونخواهد داشت. و بجای بازی در بساط استثمارگران و ستم پیشه ها و دزدان و رانت خواران، باید در تدارک سرنگونی انقلابی رژیم بود که هرگونه آزادیهای سیاسی و حق انتخاب و تعیین سرنوشت را از توده های زحمتکش مردم سلب نموده است.
یدی – شیشوانی 24 خرداد 1403

1 نظر
  1. […] رانت خواران وقاتلان وفریبکاران، در لیست”انتخابات” […]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »