اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

رابطه مذهب و قدرت سیاسی

مسعود موسوی    

با بررسی ای تاریخی از چگونگی پیدایش مذهب در جوامع مختلف به خوبی درمیابیم که  مذهب همواره به عنوان روبنای فرهنگی و اجتماعی در خدمت زیربنا و مناسبات طبقاتی موجود وقت بوده  و همواره در خدمت حاکمان قرار داشته ، منادیان مذهب جز خوش خدمتی به طبقات حاکم پیشه ای نداشته و ندارند ، همیشه مدافع و توجیه گر ستمگریها و چپاول حکام بوده اند . مذهب و قدرت سیاسی رابطه ای تنگاتنگ و لازم و ملزوم داشته اند . با نگاهی به تاریخ درمیابیم که دینداران هیچگاه مدافع و سخنگوی منافع توده های فرودست جوامع نبوده اند بلکه همیشه کوشیده اند که زمینه پذیرش و توجیه حکام وقت یا حاکمان آینده را نزد توده ها فراهم کنند . هر زمان که خود به قدرت رسیدند به جد سعی و همت شان را به کار بستند تا از مناسبات موجود حراست کنند ، نمونه عینی و امروزی آن جمهوری اسلامی است که به بهترین نحوی با وجود بحرانهای عدیده و کمر شکن که هر کدام میتوانست بنیان حکومتی را از هم بگسلد ، به طرز شگرفی بیش از چهار دهه با استفاده بهینه از باورهای مذهبی حافظ منافع سرمایه داری در ایران شد و غارت و چپاول سرمایه داران را تضمین کرد . هم پیمانی امپریالیستها با مرتجعین دینمدار که از کنفرانس ” گوادالوپ ” و دلبری از خمینی کلید خورد اینک به کنفرانس ” دوحه ” و خالی کردن میدان برای وحوش مرتجع طالب انجامید ، طالبی که به گفته ” هیلاری کلینتون ” ساخته و پرداخته آمریکا در مقابله با نیروهای شوروی در افغانستان بود و اکنون بار دیگر افغانسنان را برای جولان شان مهیا کرد ، همانگونه که اوباما با خروج از عراق این کشور را به جولان گاه جیره خواران جمهوری اسلامی بدل کرد . اکنون خاورمیانه و بخشی از افریقا از هند و پاکستان گرفته تا سومالی و نیجریه  به یمن مودت های بی شمار امپریالیستها به محل تاخت و تاز خشک مغزان داعشی صفت و مرتجع بدل گشته و بر اریکه همه این ددمنشی ها جمهوری اسلامی جا خوش کرده است و به جرات میتوان گفت پایه گذار و پیش برنده بخش اعظم این وحشیگری ها رژیم اسلامی و شیعه ایران است  که به ثمن بخس تمامی ثروت و درآمدهای ایران را صرف دامن زدن به آشوبهای قومی و دینی کرده و تا باقی است این روند ادامه خواهد داشت . با نگاهی به چهار دهه پیش به خوبی در میابیم  تضاد سنی و شیعه به این وسعت که تمامی مسائل منطقه را تحت الشعاع قرار دهد و محملی برای جولان دول امپریالیستی در منطقه فراهم آید ، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سال 58 کلید خورد وتا به امروز ادامه داشته و خواهد داشت  . جمهوری اسلامی به مانند کرم ریزه خواری است که از قبل لاشه ای تغذیه میکند و تا وقتی این لاشه باقی است حیاتش تضمین است  . اکنون خاورمیانه به لاشه ای متعفن بدل گشته و جمهوری اسلامی سعی در حفظ آن دارد حتی اگر لازم باشد به طالبان سنی مذهب و ضد شیعه کمکهای هنگفت مالی و تسلیحاتی کند ، لازم باشد به حماس سنی پول و سلاح برساند ، لازم باشد برای بوکوحرام سنی سلاح ارسال کند ، لازم باشد شیعیان زیدیه حوثی را که تا چندی پیش از مطرودین شیعه میدانسته تغذیه مالی و تسلیحاتی کند ، لازم باشد ……. مهم این است که از قبل این اقدامات خود  جانی میگیرد و نانی به کارتلهای تسلیحاتی و باندهای مافیایی قاچاق  مواد مخدر ، زن ، کودک ، اندام انسان ، اسلحه …… میرساند . اکنون باندهای مزدور مسلمان وابسته به رژیم که خدا ترسی و ارزش قائل نشدن برای دنیا !! از مشخصه های بارزشان است !!! از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر و زن و کودک ، از آمریکای لاتین تا آسیای دور محسوب میشوند .

امروزه خاورمیانه بارزترین و عینی ترین نمودهای تاثیر مذهب بخصوص اسلام در به تحمیق کشیدن توده ها و تبدیل کردن آنها به سیاهی لشگریانی در خدمت قدرت طلبان فاسد و ارتجاعی است ، اکنون از افغانستان ، ایران و عراق و سوریه گرفته تا سومالی و نیجریه زمین غرق به خون زنان و مردان و کودکانی است که قربانی مشتی جانی و تبهکار جیره خوار متدین شده اند  که پیش برنده سیاستها و مطامع دولتهای مرتجع و فاسد هستند و با حفظ وضعیت آشفته و بی سامان در منطقه ، خاورمیانه را به مذبله و بارانداز کارتلها بزرگ  و آوردگاهی برای تسویه حساب دول امپریالیستی کرده اند که هر کدام به گوشه ای قشون کشی کرده وبخشی از تضادهای جهانی خود را در این منطقه حل میکنند ، اینک که امکان به راه انداختن جنگی جهانی برای حل تضادها وجود ندارد خاورمیانه بسیار مستعد جنگهای نیابتی کوچک برای این منظور شده و دین و دینداران آلت دستان قابلی هستند که به راحتی میتوانند جمعیتی را به دنبال خود بکشند و ازهز حساب کشی ای مصون باشند چنان که رژیم اسد با کشتار قریب به 600 هزار نفر همچنان مقبول و مورد اعتماد است ، آل سعود که تنها هنرشان شکمچرانی و عیاشی است با ایجاد بحرانی انسانی در یمن همچنان مورد الطاف امپریالیستها قرار دارند ، جمهوری اسلامی ایران که تولد خود را با کشتار شروع کرد و تا به امروز همچنان ادامه داده و در تمام جنایتهای منطقه به شکلی دست داشته همچنان مورد وثوق دول امپریالیست است ، طالبانی که به محض  سر بر آوردن از قرآن مقدسشان ! فقط و فقط کشتند و دریدند و خون ریختند امروز به مانند سلحشورانی فاتح و مقدس در طی یازده روز به ارگ ریاست جمهوری رسیدند و مزد سالها کشتار زنان و مردان و کودکان را گرفتند . سالها ریاضت و عبادت و استغاثه به درگاه خدا !! هیچگاه بی پاسخ نمیماند مشروط براین که  بندگان مخلص خدا آخور امپریالیستی مناسب را بیابند . برای رهایی از این منجلاب و این توحش و پلیدی ای که خاورمیانه را در بر گرفته تنها میبایست به ریشه زد و از اساس همه چیز را تغییر داد ، تنها به اراده کارگران و توده های فرودست و زحمتکش ایران بستگی دارد تا با برچیدن بساط انگلی رژیم فاسد جمهوری اسلامی و از ریشه کندن مناسبات ارتجاعی سرمایه داری ، علاوه بر این که خود از فقر و ستم و استبداد رهایی میابند برگترین خدمت را به مردم منطقه میکنند و برای میلیونها انسان اسیر دست حکام فاسد و جانی منطقه  مقدمات رهایی و آزادی را فراهم میآورند  .

مسعود موسوی    

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »