اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟

فایل صوتی نشست پالتاکی ، یکشنبه دوازدهم یونی  ۲۰۱۶

شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست، 

دولت آلترناتیو چگونه دولتی است ؟

سخنرانان نشست پالتاکی        

۱-رفیق یدی شیشوانی از : اتحاد فدائیان کمونیست ایران

۲-روبن مارکاریان از: سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »