اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

ده هاهزارنفراز معلمان کشوردراعتراضات سراسری امروز شرکت کردند

ده هاهزارنفراز معلمان کشوردراعتراضات سراسری امروز شرکت کردند

درپی فراخوان به اعتراض سراسری معلمان درروز ۲۷ فروردین ، معلمان معترض  درشهرهای تهران، کرج، اراک، ساوه، خمین، دهدشت، شهرکرد، سنندج، قروه، مریوان، خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، یزد، بجنورد، سبزوار، جاجرم، زنجان، ابهر، قزوین، مشهد، بندرعباس، بندر امام، بوشهر، قزوین، همدان، شاهرود، ایلام، رشت، شهرضا، زاهدان، زرین دشت، داراب و ایوان وسایرشهرها وروستاها تجمع کردند. برای دیدن آلبوم عکس تجمع امروز اینجا را کلیک کنید.دراین تجمعات مطالبات و خواسته های معلمان در بنر ها و پلاکاد های متعددی در معرض دید مردم وروزنامه نگاران قرارگرفته بود. معلمان زحمتکش با پیوستن  به اعتراضات وسیع وسراسری امروز و با طرح خواست های خود نشان دادند که بعنوان قشرزحمتکش و آگاه جامعه خواهان تغییرات اساسی دروضعیت موجود بوده  و پیگیر مبارزات خودتارسیدن به خواسته هایشان هستند.

موفقیت فراخوان مستقل امروز معلمان ومشارکت وسیع وسراسری دراعتراضات ،فرصت مناسبی بود برای توده معلمان که نشان دهند برغم تهدیدات  دولت و با و جود تبلیغات منفی تشکلهای وابسته به قدرت، به این فراخوان مستقل پاسخ مثبت داده وباشرکت درآن  به طرح خواست ها ومطالبات خود پرداختند . این حرکت درواقع یک موفقیت برای معلمان  و یک گام به پیش برای جنبش آزادیخواهانه وبرابری طلبانه توده های کار وزحمت بود که  مسلما برای جنبش کارگری و سایرجنبش های اجتماعی هم درس های آموزنده ای دربرخواهدداشت . سازمان ما ازفراخوان  بیست وهفت فروردین معلمان حمایت کرده بود وضمن انتشار لیست مطالبات معلمان به سهم خود از کارگران ، زحمتکشان و دانشجویان  نیزخواسته بود از این اقدام مبارزاتی معلمان حمایت کنند.اتحاد توده های زحمتکش معلمان واستقلال از جریانات وابسته به حاکمیت  و تداوم مبارزه درسطح سراسری براساس مطالبات سراسری، گام بلندی به پیش درجهت تحقق خواست های معلمان بود که باید تا رسیدن به همه خواست ها ومطالبات ادامه یابد.

زنده باد اتحاد  مبارزاتی معلمان سراسر کشور

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

۲۷ فروردین ۱۳۹۴

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »