اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دلم تنگ است وغمگینم

دلم تنگ است وغمگینم

در این اوضاع دهشتناک

                              که انسان را به مسلخ می برند هر دم

دلم چرکین وغمگین است

                           معلم را که می اموخت

بابا نان

        به جرم داشتن دندان وبی نانی

به مسلخ می برند امروز

                           در این اوضاع که عاشق را به جرم عاشقی

بر دار ارزوهایش می کنند اونگ

در این کشور که هردم بر سر هر ره

                                        کودکی نالان

به دنبال دلی نازک می گردد

                              همه دلتنگ وغمگینند

اسمان ابری است

                کومه ها دلتنگ

سفره ها خالی

              پدران بیمار

پسران بی کار

              دلها تنگ

تو ان چیزی که می بینی به لب جان است

مگر دلتنگی خالی برای بچه ها نان می شود یا کار؟

چاره پس چیست؟

                 چاره درجنگ است ودر پیکار

چه می گویی

             صلح

اری صلح واژه ای زیباست

                                  از برای نان ازبرای کار وحتی از برای صلح

چاره رنجبر فقط در وحدت است ودرپیکار

اری اری وحدت وپیکار

                        

 

محسن رجب زاده 5/5/86

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »