اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

 دعوت به جلسهٔ بحث آزاد – انرژی های بازیافتی:   تولید انرژی گرمایی از خورشید.

گروه همیاری اکولوژیکی برگزار می کند

 دعوت به جلسهٔ بحث آزاد

دکتررحیم بهرامسری

گردانندهٔ جلسه: فرّخ جعفری

انرژی های بازیافتی:   تولیدانرژی گرمایی از خورشید.

پتانسیل انرژی خورشید را به عنوان یک شانس دریابیم.

Ein Bild, das Text, Screenshot enthält. Automatisch generierte Beschreibung

Sonnenenergie frei Haus Die erneuerbaren Energien (Bild Wikipedia

در این برنامه به تکنیک انرژی گرمایی خورشید پرداخته میشود که برای گرم کردن آب برای مصرف درمدارس،

 هتل ها،بیمارستان ها، خانه ها و تولید خنکی در کولرها می تواند استفاده شود

یکشنبه ۳۰ ابان ۱۴۰۰

۲۱ نوامبر ۲۰۲۱

ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۳۰ به وقت تهران و

 18:30 تا ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی

لینک برای ورود به جلسه

https://zoom.us/j/8477348516

Meeting ID: 847 734 8516

کد  برای ورود لازم نمیباشد

آیا هرگز از خود پرسیده اید که

* چه موانعی برسرراه استفاده وسیع از این نوع انرژی های بازیافتی وجود دارد؟!

* نقش یک جامعه فعال و اینده نگر چیست؟

*شما چه  تاثیر مثبتی بر محیط زیست اطراف خود گذاشته اید و میتوانید بگذارید؟!

وظیفهٔ شما برای داشتن محیط زیستی سالم چیست؟

* چه زیست بومی را تحویل نسلهای آینده خواهیم داد؟

مختصری برای آشنایی با   کارگروه همیاری اکولوژیکی  
این کانون تشکلی است از فعالین حوزهٔ محیط زیست و اکولوژی که درموارد زیر فعالیت می کند:   -تدارک و برگزاری جلسات آموزشی، بحث و گفتگو حول راهکردهای تکنیکی برای حل مشکلات فوری زیست محیطی. -تلاش برای عمومی تر کردن گفتمان محیط زیست. -تدارک و برگزاری جلسات آموزشی، بحث، گفتگو در رابطه با مشکلات دراز مدّت اکولوژیک، ارائهٔ راهکردهای سیاسی و اقتصادی.  
-تلاش برای همیاری با نسل جوان که علاقمندند در این حوزه فعال باشند.   فعالین این کانون خواهان برقراری رابطه و همکاری با همهٔ علاقمندان به فعالیت در این حوزه برای ارائهٔ راه حل های تکنیکی تجربه شده هستند۰ علاقمندان برای همکاری می توانند با ایمیل های زیر تماس بگیرند:  
farrokh.jafari@mail.dk
Sirouskh@gmail.com
r.bahramsari@yahoo.com  
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »